รมช.เกษตรลงพื้นที่ ประชุมแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยาและมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา

รมช.เกษตรลงพื้นที่ ประชุมแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยาและมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยาและมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา รวมทั้งตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมนี้ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สรุปข้อมูลและสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร

สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดพะเยา ปี 2562 _ข้าวนาปี เนื้อที่เพาะปลูก 620,411 ไร่ ผลผลิต 322,992 ตัน(ช่วงเดือนพฤษภาคม_มิถุนายน 2562 ประสบสภาพอากาศแห้งแล้งและเกิดฝนทิ้งช่วง คาดว่าพื้นที่และผลผลิตลดลง)_ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน เนื้อที่เพาะปลูก 153,749 ไร่ ผลผลิต 132,252 ตัน (ช่วงเดือนพฤษภาคม_มิถุนายน 2562 สภาพอากาศแห้งแล้ง และเกิดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จำนวน 25,986 ไร่)_ลำไยในฤดู พื้นที่ให้ผล 59,330 ไร่ คาดว่าผลผลิต 28,699 ตัน(ช่วงมีนาคม_เมษายน 2562 สภาพอากาศแห้งแล้ง ความชื้นต่ำ ส่งผลให้ดอกและผลอ่อนร่วง)_ลิ้นจี่ พื้นที่ให้ผล 13,056 ไร่ ผลผลิต 4,900 ตัน_ข้าวนาปรัง เนื้อที่ปลูก 60,732 ไร่ ผลผลิต 39,206 ตัน_ยางพารา เนื้อที่ปลูก 161,771 ไร่ ผลผลิต 30,258 ตัน _มันสำปะหลัง เนื้อที่เพาะปลูก 24,553 ไร่ ผลผลิต 76,568 ตัน_ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เพาะปลูก 3,152 ไร่ ผลผลิต 4,232 ตัน_หอมแดง เนื้อที่ปลูก 8,994 ไร่ ผลผลิต 10,196 ตัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง