พะเยา สีสันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์ 62

พะเยา สีสันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์ 62

นายสันติ สารเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสร่วมกับ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ในพื้นที่ รวม 12 หมู่ บ้าน ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพ แม่ใสสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชน ลูกหลานเยาวชน ได้หันมาสนใจเล่นกีฬา สร้างสุขภาพ จึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้าน สนใจออกกำลังกาย สร้างสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย

 

โดยการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จะเน้นสีสันความสนุกสนาน รวมถึงการส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้เห็นความสำคัญของวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการทำการเกษตรพอเพียง รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งได้มีการจัดประกวดขบวนพาเหรด ของชาวบ้าน รวม 12 หมู่บ้าน เน้นการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งแน้นการคัดแยกขยะ และอาชีพเกษตรพอเพียง เป็นการกระตุ้น ให้ ชาวบ้านในพื้นที่ได้ความสำคัญนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ นอกจากนี้ ในการแข่งขันกีฬา ยังได้เน้นแข่งกีฬาพื้นบ้านเป็นหลัก เพื่อสร้างความสนใจให้กับชาวบ้าน รวมถึง สร้างสีสันความสนุกสนาน ที่จะเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน เริ่มจากการแข่งขันขี่ม้าก้านกล้วย ของเด็กศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้าน ไปจนถึงการแข่งขันวิ่งผลัดกระสอบ วิ่งสามขา วิ่งหนีบลูกบอล ขี่ม้าส่งเมือง ส่วนไฮไลน์ของการแข่งขัน ที่สร้างความสนุกสนาน สร้างความประทับใจ และเรียกเสียงฮา จากชาวบ้านมากที่สุด คือ การแข่งขันขี่ม้าก้านกล้วย ซึ่งผู้เข้าแข่งขัน จะต้องเป็นเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ซึ่งทำให้มีสีสัน มากที่สุด วิ่งไปยังเส้นชัย ถือเป็นกีฬาที่สร้างความประทับใจเรียกเสียงเฮฮา ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นอย่างมาก