พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด รองจเร กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติและติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน.

1.เมื่อ 121030 ก.พ. 62 พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด รองจเร กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติและติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน.
จังหวัด ก.พ.,องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้”โครงการ 1 อำเภอ 1 คูคลอง ใสสะอาด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นการดำเนินการในครั้งที่ 8 ณ บริเวณคลองส้มหมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ.
โดยมี นาย ไพโรจน์ แก้วแดง รอง ผวจ.ก.พ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(พ.) เป็นประธาน และนำตรวจเยี่ยมโดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะ
ปาณิก รองผอ.รมน.จังหวัดก.พ.(ท.)ได้เรียนนายละเอียดความเป็นมาของโครงการฯและ นำชมเครื่องมือในการกำจัดผักตบชวาซึ่งคิดค้นโดยอบจ.ก.พ.สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน
และต่อมาได้เดินทางไปยังฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) เพื่อติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมสันฝายที่เกิดการทรุดตัวทำให้ไม่สามารถกักน้ำและส่งน้ำเข้าคลองวังยาง ซึ่งเป็นคลองสายหลักสำหรับทำการเกษตรในเขตพื้นที่ อ.คลองขลุง,อ.ขาณุ
วรลักษบุรี จว.ก.พ. ,อ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พ.จ. และอ.บรรตพิสัย จว.น.ว.โดยมีนาย อภินันท์ จ่าพันดุง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) เรียนชี้แจงความเป็นมาของโครงการ และ
ประโยชน์ที่ได้รับ,ข้อมูลผู้ทำการเกษตรในพื้นที่โครงการชลประทาน
วังยาง
2.การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย