ร้อยเอ็ดประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายในพระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) /สมนึก/รายงาน/.817082129-

ร้อยเอ็ดประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายในพระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง)
/สมนึก/รายงาน/.817082129-

วันนี้ (8 เมษายน 2562) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายในพระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ น้ำอภิเษก จะเก็บรักษาไว้ภายในพระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภช ในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. ก่อนจะเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดร้อยเอ็ดส่งให้กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 เมษายน ต่อไป

—///–สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–