300ชีวิตปั่น จักรยานฝ่าสายฝนเชิญชวนปกป้องสถานบันฯขณะอีกกว่า 1,000ชีวิต พร้อม 2 พระเอกดาราแฝด“บิณฑ์ –เอกพันธุ์” สวมเสื้อเหลือพรึ่บ!!

ปราจีนบุรี – ข่าว- 300ชีวิตปั่น จักรยานฝ่าสายฝนเชิญชวนปกป้องสถานบันฯขณะอีกกว่า 1,000ชีวิต พร้อม 2 พระเอกดาราแฝด“บิณฑ์ –เอกพันธุ์” สวมเสื้อเหลือพรึ่บ!! รอชูพระบรมฉายลักษณ์ ร.10 พร้อมแสดงพลังส่งเสียง “ทรงพระเจริญ” สนั่น!!! หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5 ในโอกาสร่วมแสดง “พลังคนปราจีนบุรีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์”

เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ 22 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า ได้รับแจ้ง ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.)อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี มีขบวนรถจักรยานจากชมรมคนปราจีนบุรีปกป้องสถาบัน กว่า 300 คน โดยมีนายโอรส วงษ์สิทธิ์ อดีต ผวจ.ปราจีนบุรี , นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร อดีต รอง ผวจ.บุรีรัมย์ ร่วม เป็นประธาน ปล่อยแถวขบวรรถจักรยาน”คนปราจีนบุรี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์” กว่า 300 คัน ซึ่งล้วนสวมเสื้อเหลืองพร้อมธงขาติ -ธงตราประจำรัชกาลที่10 ปล่อยแถว ขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ – รถจักรยาน ขี่เชิญชวนประชาชน รอบตัวเมืองปราจีนบุรี เชิญชวนให้ประชาชน มาฟังการปราศรัย “คนปราจีนบุรี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์” ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 , รัชกาลที่10 ที่มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจ ด้านต่าง ๆ ต่อพสกริกรชาวปราจีนบุรี ท่ามกลางฝนที่โปรยปรายตกลงมาโดยไม่มีใครย่อท้อ

ต่อมา เวลา16.30 น. 2ดาราคู่แฝด นายบิณฑ์ – เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ได้เดินทาง มาร่วมเชิดชู-ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับชาวปราจีนบุรีทั้ง7 อำเภอทั่วจังหวัด ที่รออยู่ที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อีกกว่า 1,000 คน ที่ต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง ชูพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 , ร.10 ,ธงชาติ ,ธงตราสุญลักษณ์พระจำรัชกาล และพร้อมในแสดงพลัง ส่งเสียงแสดพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ “ทรงพระเจริญ” ดังกระหึ่มกึกก้อง!! ไปทั่วบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมกับ มีอาหาร-เครื่องดื่มบริการฟรี โดยประชาชนต่างไปขอบันทึกภาพ

จากนั้นเวลา 17.00 น. ได้จัดให้มีการบันทึกภาพประวัติศาสตร์หน้าลานพระบรมรูป ร.5 และ การปราศรัยถึงพระมหากรุณาธิคุณ –พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ผู้ปราศรัยประกอบด้วย นายโอรส วงษ์สิทธิ์ อดีต ผวจ.ปราจีนบุรี , นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร อดีต รอง ผวจ.บุรีรัมย์ โดยเน้นที่ จ.ปราจีนบุรี

ต่อมาเวลา 17.30 น. นายบิณฑ์ -นายเอกพันธุ์ บรรลือฤทธิ์ ได้ร่วมปราศรัยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกล่าวสรุปใจความได้ว่า “ … เดินทางมา จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิด เพื่อร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของประเทศศูนย์รวมจิตใจประชาชนทั้งชาติ จะไม่ให้ใครมาบ่อนทำลายได้ ที่ผ่านมาได้ร่วมเดินทางไปแดสงพลังปกป้องสถาบันฯทั่งประเทศในหลายจังหวัดมาแล้ว และยังจะเคลื่อนไหวต่อไปอีก โดยไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเมือง หรือสีเสื้อใด ๆ เป็นพลังบริสุทธิ์ปกป้องพระมหากษัตริย์ไทย … ” นายบิณฑ์กล่าวในที่สุด

นายเฉวียน กาญจนสุนทร แกนนำชมรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า “ที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกกลุ่มบุคคล จาบจ้วง ทำให้ชาวปราจีนบุรี ในทุก ๆ ฝ่าย ต้องแสดงออกถึงพลัง คนปราจีนบุรี จะไม่ยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งมากล่าวให้ร้ายได้ จึงจัดขบวนรถจักรยานปั่นเชิญชวนรอบตัวเมือง ,ดารปราศรัยให้ทราบถึงพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ด้านต่าง ๆ ต่อประเทศไทย ต่อ จ.ปราจีนบุรีที่เห็นเป็นรูปธรรม จากนั้น ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความจงรักภักดี-ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกัน

ปราจีนบุรี – ข่าว- 300ชีวิตปั่น จักรยานฝ่าสายฝนเชิญชวนปกป้องสถานบันฯขณะอีกกว่า 1,000ชีวิต พร้อม 2 พระเอกดาราแฝด“บิณฑ์ –เอกพันธุ์” สวมเสื้อเหลือ พร้อมชูพระบรมฉายลักษณ์ ร.10 พร้อมแสดงพลังส่งเสียง “ทรงพระเจริญ” สนั่น!!! หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5 ในโอกาสร่วมแสดง “พลังคนปราจีนบุรีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์”

เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ 22 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวปประจำ จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า ได้รับแจ้ง ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.)อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี มีขบวนรถจักรยานจากชมรมคนปราจีนบุรีปกป้องสถาบัน กว่า 300 คน โดยมีนายโอรส วงษ์สิทธิ์ อดีต ผวจ.ปราจีนบุรี , นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร อดีต รอง ผวจ.บุรีรัมย์ ร่วม เป็นประธาน ปล่อยแถวขบวรรถจักรยาน”คนปราจีนบุรี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์” กว่า 300 คัน ซึ่งล้วนสวมเสื้อเหลืองพร้อมธงขาติ -ธงตราประจำรัชกาลที่10 ปล่อยแถว ขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ – รถจักรยาน ขี่เชิญชวนประชาชน รอบตัวเมืองปราจีนบุรี เชิญชวนให้ประชาชน มาฟังการปราศรัย “คนปราจีนบุรี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์” ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 , รัชกาลที่10 ที่มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจ ด้านต่าง ๆ ต่อพสกริกรชาวปราจีนบุรี ท่ามกลางฝนที่โปรยปรายตกลงมาโดยไม่มีใครย่อท้อ

ต่อมา เวลา16.30 น. 2ดาราคู่แฝด นายบิณฑ์ – เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ได้เดินทาง มาร่วมเชิดชู-ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับปชาวปราจีนบุรีทั้ง7 อำเภอทั่วจังหวัด ที่รออยู่ที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อีกกว่า 1,000 คน ที่ต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง ชูพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 , ร.10 ,ธงชาติ ,ธงตราสุญลักษณ์พระจำรัชกาล และพร้อมในแสดงพลัง ส่งเสียงแสดพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ “ทรงพระเจริญ” ดังกระหึ่มกึกก้อง!! ไปทั่วบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมกับ มีอาหาร-เครื่องดื่มบริการฟรี โดยประชาชนต่างไปขอบันทึกภาพ

จากนั้นเวลา 17.00 น. ได้จัดให้มีการบันทึกภาพประวัติศาสตร์หน้าลานพระบรมรูป ร.5 และ การปราศรัยถึงพระมหากรุณาธิคุณ –พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ผู้ปราศรัยประกอบด้วย นายโอรส วงษ์สิทธิ์ อดีต ผวจ.ปราจีนบุรี , นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร อดีต รอง ผวจ.บุรีรัมย์ โดยเน้นที่ จ.ปราจีนบุรี

ต่อมาเวลา 17.30 น. นายบิณฑ์ -นายเอกพันธุ์ บรรลือฤทธิ์ ได้ร่วมปราศรัยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกล่าวสรุปใจความได้ว่า “ … เดินทางมา จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิด เพื่อร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของประเทศศูนย์รวมจิตใจประชาชนทั้งชาติ จะไม่ให้ใครมาบ่อนทำลายได้ ที่ผ่านมาได้ร่วมเดินทางไปแดสงพลังปกป้องสถาบันฯทั่งประเทศในหลายจังหวัดมาแล้ว และยังจะเคลื่อนไหวต่อไปอีก โดยไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเมือง หรือสีเสื้อใด ๆ เป็นพลังบริสุทธิ์ปกป้องพระมหากษัตริย์ไทย … ” นายบิณฑ์กล่าวในที่สุด

นายเฉวียน กาญจนสุนทร แกนนำชมรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า “ที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกกลุ่มบุคคล จาบจ้วง ทำให้ชาวปราจีนบุรี ในทุก ๆ ฝ่าย ต้องแสดงออกถึงพลัง คนปราจีนบุรี จะไม่ยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งมากล่าวให้ร้ายได้ จึงจัดขบวนรถจักรยานปั่นเชิญชวนรอบตัวเมือง ,ดารปราศรัยให้ทราบถึงพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ด้านต่าง ๆ ต่อประเทศไทย ต่อ จ.ปราจีนบุรีที่เห็นเป็นรูปธรรม จากนั้น ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความจงรักภักดี-ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกัน

ปราจีนบุรี – ข่าว- 300ชีวิตปั่น จักรยานฝ่าสายฝนเชิญชวนปกป้องสถานบันฯขณะอีกกว่า 1,000ชีวิต พร้อม 2 พระเอกดาราแฝด“บิณฑ์ –เอกพันธุ์” สวมเสื้อเหลือพรึ่บ!! รอชูพระบรมฉายลักษณ์ ร.10 พร้อมแสดงพลังส่งเสียง “ทรงพระเจริญ” สนั่น!!! หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5 ในโอกาสร่วมแสดง “พลังคนปราจีนบุรีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์”

เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ 22 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า ได้รับแจ้ง ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.)อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี มีขบวนรถจักรยานจากชมรมคนปราจีนบุรีปกป้องสถาบัน กว่า 300 คน โดยมีนายโอรส วงษ์สิทธิ์ อดีต ผวจ.ปราจีนบุรี , นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร อดีต รอง ผวจ.บุรีรัมย์ ร่วม เป็นประธาน ปล่อยแถวขบวรรถจักรยาน”คนปราจีนบุรี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์” กว่า 300 คัน ซึ่งล้วนสวมเสื้อเหลืองพร้อมธงขาติ -ธงตราประจำรัชกาลที่10 ปล่อยแถว ขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ – รถจักรยาน ขี่เชิญชวนประชาชน รอบตัวเมืองปราจีนบุรี เชิญชวนให้ประชาชน มาฟังการปราศรัย “คนปราจีนบุรี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์” ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 , รัชกาลที่10 ที่มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจ ด้านต่าง ๆ ต่อพสกริกรชาวปราจีนบุรี ท่ามกลางฝนที่โปรยปรายตกลงมาโดยไม่มีใครย่อท้อ

ต่อมา เวลา16.30 น. 2ดาราคู่แฝด นายบิณฑ์ – เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ได้เดินทาง มาร่วมเชิดชู-ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับชาวปราจีนบุรีทั้ง7 อำเภอทั่วจังหวัด ที่รออยู่ที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อีกกว่า 1,000 คน ที่ต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 , ร.10 ,ธงชาติ ,ธงตราสุญลักษณ์พระจำรัชกาล และพร้อมในแสดงพลัง ส่งเสียงแสดพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ “ทรงพระเจริญ” ดังกระหึ่มกึกก้อง!! ไปทั่วบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมกับ มีอาหาร-เครื่องดื่มบริการฟรี โดยประชาชนต่างไปขอบันทึกภาพ

จากนั้นเวลา 17.00 น. ได้จัดให้มีการบันทึกภาพประวัติศาสตร์หน้าลานพระบรมรูป ร.5 และ การปราศรัยถึงพระมหากรุณาธิคุณ –พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ผู้ปราศรัยประกอบด้วย นายโอรส วงษ์สิทธิ์ อดีต ผวจ.ปราจีนบุรี , นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร อดีต รอง ผวจ.บุรีรัมย์ โดยเน้นที่ จ.ปราจีนบุรี

ต่อมาเวลา 17.30 น. นายบิณฑ์ -นายเอกพันธุ์ บรรลือฤทธิ์ ได้ร่วมปราศรัยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกล่าวสรุปใจความได้ว่า “ … เดินทางมา จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิด เพื่อร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของประเทศศูนย์รวมจิตใจประชาชนทั้งชาติ จะไม่ให้ใครมาบ่อนทำลายได้ ที่ผ่านมาได้ร่วมเดินทางไปแดสงพลังปกป้องสถาบันฯทั่งประเทศในหลายจังหวัดมาแล้ว และยังจะเคลื่อนไหวต่อไปอีก โดยไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเมือง หรือสีเสื้อใด ๆ เป็นพลังบริสุทธิ์ปกป้องพระมหากษัตริย์ไทย … ” นายบิณฑ์กล่าวในที่สุด

นายเฉวียน กาญจนสุนทร แกนนำชมรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า “ที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกกลุ่มบุคคล จาบจ้วง ทำให้ชาวปราจีนบุรี ในทุก ๆ ฝ่าย ต้องแสดงออกถึงพลัง คนปราจีนบุรี จะไม่ยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งมากล่าวให้ร้ายได้ จึงจัดขบวนรถจักรยานปั่นเชิญชวนรอบตัวเมือง ,ดารปราศรัยให้ทราบถึงพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ด้านต่าง ๆ ต่อประเทศไทย ต่อ จ.ปราจีนบุรีที่เห็นเป็นรูปธรรม จากนั้น ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความจงรักภักดี-ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกัน และร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในเวเลา18.00น

.

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี