บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ.ปราจีนบุรี

บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ.ปราจีนบุรี
วันนี้ (20 ธันวาคม 2563) เวลา 8:00 น นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี หน่วยเลือกตั้งที่ 14 15 16 17 และ 18 บริเวณตลาด OTOP พลาซ่า ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งจำนวนมาก

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาเตรียมตัวมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ที่บริเวณ หน่วยเลือกตั้ง ศูนย์ OTOP พลาซ่า แยกวงเวียนศาลนเรศวร อำเภอเมืองปราจีนบุรี ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 14 15 16 17 และ 18 ภายในหน่วยเลือกตั้งได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนมีการให้ผู้มาใช้สิทธิ์เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และหน่วยเลือกตั้งนี้ยังมีทหารกองเกินที่มีสิทธิ์ในการ เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้มาใช้สิทธิ์หน่วยเลือกตั้งนี้ด้วย

ด้านนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้ พร้อมกำชับด้วยว่าให้นำหน้ากากอนามัยติดตัวมาด้วย ในการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี