สงขลา/สะเดา ตะลึง! แรงงานต่างด้าว 6 สัญชาติ จำนวน 42 คน ที่ถูกกักตัวอยู่ที่ห้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ติดเชื้อ โควิด – 19

สงขลา/สะเดา ตะลึง! แรงงานต่างด้าว 6 สัญชาติ จำนวน 42 คน ที่ถูกกักตัวอยู่ที่ห้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ติดเชื้อ โควิด – 19

วันนี้ 25 เม.ย.63 ตลึง พบผู้ป่วยรายใหม่จังหวัดสงขลา เป็นแรงงานต่างด้าว ที่ถูกกักตัวอยู่ที่ ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา จำนวน 42 ราย ยอดผู้ป่วยล่าสุดจังหวัดสงขลาขยับเพิ่มเป็น 105 ราย
บรรยากาศที่ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ม.2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ถูกปิดตายห้ามไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้า – ออก อย่างเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ยังคงกักตัวบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจำนวน 115 คน

ให้อยู่ภายในศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา หลังพบติดเชื้อ 42 คน ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยโควิด19 ของ จ.สงขลา จากเดิม 63 คน พุ่งทะลุเป็น 105คน โดยแยกเป็น ชาวพม่า 34 คน เวียดนาม 3 ชาวมาเลเซีย 2 คน ชาว เยแมน 1 คน ชาว กัมพูชา 1 คน และ ชาวอินเดีย 1 คน รวม 42 คน
แต่มีการแยกตัวผู้ต้องกักส่วนที่เหลือ 73 คน ซึ่งยังไม่ติดเชื้อไปอยู่อีกห้องเพื่อเฝ้า สังเกตุอาการ โดยกลุ่มที่ติดเชื้อเป็นกลุ่มที่อยู่ในห้องกักรวมกันทั้งหมด 47 คน ส่วนอีก 5 คน ไม่ติดเชื้อ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์แห่งนี้ ติดเชื้อโควิด -19 จากเจ้าหน้าที่ ตม.สะเดา ที่ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้หรือไม่

ภาพ/ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร/พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา