ห้างทองปัญญาบางเสร่และร้านปายละ เมอสัตหีบ มอบข้าวสารแทนกำลังใจสู้ โควิด-19

ห้างทองปัญญาบางเสร่และร้านปายละ เมอสัตหีบ มอบข้าวสารแทนกำลังใจสู้ โควิด-19

ในวันนี้ 17 พ.ค.63 ที่วัดบางเสร่คงคาราม (วัดใน) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีห้างทองปํญญา สาขาตลาดบางเสร่ และ ร้านปายละเมอสัตหีบ แบ่งปันน้ำใจต่อ เพื่อน พี่ น้อง ประชาชนชาวบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายบัญชา ปั้นประสงค์ (เสี่ยหรั่ง) นางรัศมิ์ภัส ปั้นประ สงค์ (ซ้อจุก) นำครอบครัวและผู้บริหารห้างทองปัญญา ตลาดบางเสร่ และร้าน ปายละเมอ สัตหีบ มอบข้าวสารแด่ เพื่อน พี่ น้อง ประชาชนชาวบางเสร่ โดยมี นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ และนางวลีพร อินอนงค์ เป็นสะพานบุญ และเป็นเจ้าภาพมอบให้กับเพื่อนพี่น้องประชาชนในครั้งนี้
สำหรับการปันนำ้ใจของห้างทองปัญญาทุกสาขาที่ผ่านมานั้น เป็นไปตามนโยบายของ นายปัญญา ปั้นประสงค์ (เสี่ยรอก) ผู้บริหารห้างทองปัญญาสาขาใหญ่ ที่มีนโยบายให้ทุกๆ สาขาในอำเภอสัตหีบ ร่วมปันนำ้ใจ ให้กับเพื่อน พี่ น้อง ประชาชนในพื้นที่สาขาของตนเอง ที่กำลังยากลำบากในช่วงวิกฤติ โควิด19 เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจและให้กำลังใจ เพื่อน พี่ น้อง ประชาชน ในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข

ห้างทองปัญญาตลาดบางเสร่ จึง ได้ร่วมกับร้านปายละเมอสัตหีบ แสดงน้ำใจ และให้กำลังใจ เพื่อน พี่ น้อง ประชาชนในครั้งนี้ โดยมีพระครูวิธานธรรมานุยุต เจ้าอาวาธวัดบางเสร่คงคาราม นายพนธกร ใคร่ครวญ ผู้บริหารหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ ผู้ใหญ่บอม อัครพล แสงศรี และผู้แทน นายสถิระ เผือกประพันธ์ สส.เขต 8 ชลบุรี รวมถึงผู้นำชุมชุนร่วมเป็นเกียรติในการแจกจ่ายในวันนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก