พิษพายุฤดูร้อน ! ทหารชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จับมือ จิตอาสาภัยพิบัติอำเภอท่าตะโก เร่งซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านเขาน้อย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดกระเบื้องหลังคาเสียหายหลายจุด

พิษพายุฤดูร้อน ! ทหารชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จับมือ จิตอาสาภัยพิบัติอำเภอท่าตะโก เร่งซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านเขาน้อย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดกระเบื้องหลังคาเสียหายหลายจุด ……

พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ อำเภอท่าตะโก, ส่วนราชการ, หน่วยงานในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอท่าตะโก ร่วมทำการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ หลังได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำจนได้รับความเสียหาย ในห้วงที่ผ่านมา ทำให้อาคารเรียน ถูกลมพายุพัดหลังคาจนได้รับความเสียหาย รวมจำนวน 10 ห้องเรียน ทหารชุดช่างกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมตอาสาภัยพิบัติอำเภอท่าตะโก เร่งซ่อมแซม และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนโดยเร็ว

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาดำเนินการซ่อมแซมได้รับแบ่งปัน จากวัสดุที่มีอยู่แล้ว ยังไม่เสียหาย และจัดซื้อใหม่จากการรวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาให้การช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนบ้านเขาน้อย เพื่อหวังว่าจะให้อาคารเรียนกลับมาสมบูรณ์ นักเรียน ลูกหลานได้เข้ารับการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีพัฒนาการที่ดี และสามารถศึกษาต่อไปในขั้นสูงได้ดียิ่งขึ้น