พะเยา ชาวบ้านพลิกวิกฤตเป็นโอกาส น้ำกว๊านแห้งงมหอยขาย สร้างรายได้ ชลประทาน เร่งผันน้ำอ่างเข้าเสริม รับรองเพียงพอผ่านฤดูแล้ง

พะเยา ชาวบ้านพลิกวิกฤตเป็นโอกาส น้ำกว๊านแห้งงมหอยขาย สร้างรายได้ ชลประทาน เร่งผันน้ำอ่างเข้าเสริม รับรองเพียงพอผ่านฤดูแล้ง

วันที่ 17 มิ.ย 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยา มีพื้นที่ 12,831 ไร่ 1 งาน 26.6 ตารางวาหรือประมาณ 20.53 ตารางกิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำได้55.650ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเหลือน้ำเพียง 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น10.18% เท่านั้นทำให้เกิดวิกฤตน้ำแห้งขอดซึ่งชาวบ้านต่างวิตกเกรงว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอแก่การใช้อุปโภคและบริโภค ล่าสุดทาง ชลประทานพะเยาได้แก้ปัญหาผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อ่างแม่ปืม ไหลเข้ามา เพิ่มปริมาณน้ำแล้วและเพียงพอแก่การใช้ ที่จะเข้าสู่ฤดูฝน ที่จะถึงนี้แน่นอน ซึ่งน้ำกว๊านแห้งจนเกิดวิกฤตทำให้ชาวบ้านพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสต่างพากันลงหาปลา งมหอย ขายสร้างรายได้เสริม และนำสัตว์เลี้ยงวัวควายลงไปหากินหญ้าในกว๊านพะเยาด้วย

นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา กล่าวว่า พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวได้ร่วมสำรวจน้ำในกว๊านพะเยา ที่มีสภาพแห้งลดระดับลงทุกวันเนื่องจากที่ผ่านมาได้เปิด ประตูระบายน้ำไปให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว ไปใช้ในการเกษตร โดยปกติ
ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยากักเก็บน้ำได้ 55.650ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเหลือน้ำเพียง 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น10.18%

สำหรับปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา ยังคงมีปริมาณเพียงพอในการทำน้ำประปา อย่างแน่นอน เพราะในแต่ละวันใช้น้ำในกว๊านพะเยาผลิตน้ำประปาเพียงวันละ 20,000 ลูกบาศก์เมตร เดือนหนึ่งใช้น้ำก็ประมาณ 700,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอแก่การปลิตน้ำประปาและ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการเปิดประตูน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ปืมที่มี 27ล้าน ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำมี 24 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ไหลเข้าสู่กว๊านพะเยา วันละ2ล้าน ลูกบาศก์เมตร ทางชลประทานพะเยาก็ขอฝากถึงประชาชนว่าน้ำในกว๊านพะเยามีเพียงพอแก่การใช้จ่ายในช่วงฤดูร้อนอย่างแน่นอน

สำหรับสถานการณ์น้ำกว๊านพะเยาแห้งไปทั่วบริเวณส่งผลให้ชาวบ้านชุมชนที่อยู่บริเวณรอบกว๊านพะเยาต่างพากันลงหาปลา งมหอย ในกว๊านพะเยาออกขาย และยังนำสัตว์เลี้ยงวัว ควายลงไปหากินหญ้าในกว๊านพะเยาที่แห้งขอดตามเนินต่างๆในกว๊านพะเยา

สัมภาษณ์นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา