อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตำบลพบพระ

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตำบลพบพระ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” จัดกิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลตำบลพบพระ, กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และร่วมเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลตำบลพบพระ, กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยมี ผู้บริหารเทศบาลตำบลพบพระ, สมาชิกสภาเทศบาบตำบลพบพระ, พนักงานเทศบาลตำบลพบพระ, จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน