หมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์” ตะลุยภาคเหนือ นำพระราชดำรัสในหลวง มาถ่ายทอดสู่พี่น้อง ประกาศดังก้องเมืองตาก ร่วมกันปกป้องสถาบัน

“หมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์” ตะลุยภาคเหนือ นำพระราชดำรัสในหลวง มาถ่ายทอดสู่พี่น้อง ประกาศดังก้องเมืองตาก ร่วมกันปกป้องสถาบัน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านไร่ไอละมุน ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ร่วมกับ หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ “นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน ร่วมจัดงาน “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดตาก ร่วมรับฟัง

โดย นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ได้พูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมว่า วันนี้อยากให้ประชาชนชาวไทยทราบว่าพวกเราชาวไทยต้องออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากพวกที่จาบจ้วงและต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะที่ผ่านมาตนเองพร้อมด้วยคณะแกนนำหมู่บ้านเสื้อแดง เข้าไปเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ พระบรมราชินี และพระองค์ท่านได้มีพระราชปฏิสันถารพร้อมกับมีพระราชดำรัสกับหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ว่า “…ยังไงก็ได้ ถ้าเรารักประเทศชาติ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน ต่อพี่น้องคนไทย ต่อความมั่นคง รักษาความมั่นคงของประเทศชาติไว้ ทำในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ถูก อะไรที่มันผิดๆ ก็ไม่ต้องทำ ดูแลประเทศไทย…” ทำให้ตัวเองซาบซึ้งและนำเรื่องราวมาเล่าสู่ประชาชนชาวสมาชิกแกนนำอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงได้รับทราบกัน

นายอานนท์ กล่าวอีกว่า การที่พวกเรา “ยุบและสลายหมู่บ้านเสื้อแดง” เข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นเครือข่าย “รวมไทยสร้างชาติ เรารักประเทศไทย” ก็เพื่อต้องการที่จะทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เพราะที่ผ่านมาพวกเราเป็นคนเสื้อแดง และแยกออกมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก็จะใช้สโลแกนที่ว่า “หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพราะพวกเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยตนพร้อมคณะจะเดินทางไปตามอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงในเขตภาคเหนือ เริ่มจากจังหวัดตาก ,เชียงราย ,ลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่

หลังจากนั้น นายไตรยุทธ รัตนพงษ์ ตัวแทนกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดตาก ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน ในนาม กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดตาก ว่า “…ปวงข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทย ชาวจังหวัดตาก ขอถวายคำสัจจะวาจาว่า จะทำหน้าที่ในการปกป้อง พิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลักของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะดำรงรักษาไว้ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยชีวิ เลือดเนื้อ จิตวิญญาณ ขอทูลเชิญดวงพระวิญญาณ ของอดีตบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ทุกพระองค์ และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษไทย ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไทย ขอทรงได้โปรดรับรู้ด้วยญาณวิถี และอำนวยพร ให้ปวงข้า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย จงมีชัยชนะ ประสบความสำเร็จ ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ดำรงตั้งมั่น เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย สืบไปตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้ากระหม่อม ขอเดชะ “กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดตาก