ตราด จัดพิธีถวายเทียนพรรษา 48 วัด แด่พระภิกษุสงฆ์ ในอำเภอเมืองตราด

ตราด จัดพิธีถวายเทียนพรรษา 48 วัด แด่พระภิกษุสงฆ์ ในอำเภอเมืองตราด

(15 ก.ค. 62) อำเภอเมืองตราด จัดพิธีถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ รวม 48 วัด โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานถวายเทียนพรรษา แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ โดยพระครูมงคลปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด เจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล และคณะพระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองตราด ข้าราชการ ผู้นำชุมชน อำเภอเมืองตราด ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 48 วัด ในเขตอำเภอเมืองตราด จัดพิธีขึ้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยอำเภอเมืองตราด ได้จัดถวายเทียนพรรษา ร่วมกันทั้ง 48 วัน ในพื้นที่ของอำเภอเมืองตราด ตลอดทั้งหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ จะได้ได้ร่วมทำบุญ มุ่งที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทย และถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา ที่พระภิกษุทั้งปวง ต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้ร่วมกันนำเทียนพรรษาไปถวายพระสงฆ์ ซึ่งเชื่อกันว่า ผู้ถวายเทียนพรรษาจะได้รับอานิสงส์ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นต้น….

ภาพ/ข่าว ธนเดช เดชะเทศ ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก