ฝกร.ฉก.ร.14 และ ผบ.ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.14 เป็นผู้แทนหน่วย กกล.นเรศวร และ ฉก.ร.14 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้มีวิถีชีวิตอยู่กับป่า (ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ด้านการเก็บหาของป่า)

เมื่อ 28 ก.พ.62 เวลา 0930 น.ฝกร.ฉก.ร.14 และ ผบ.ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.14 เป็นผู้แทนหน่วย กกล.นเรศวร และ ฉก.ร.14 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้มีวิถีชีวิตอยู่กับป่า (ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ด้านการเก็บหาของป่า) ร่วมเฝ้าระวังแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการ อบรมท้องที่อำเภอ 5 ชายแดนตะวันตก (แม่สอด,แม่ระมาด,ท่าสองยาง,พบพระ และอุ้มผาง) จำนวน 617 คน ณ ห้องประชุมรัตนมณี ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดย ผวจ.ตาก เป็นประธานฯ และได้สนับสนุนเครือข่ายอาสาไฟป่า จำนวน 25 เครือข่าย เป็นเงิน 1,250,000 บาท ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย