บุรีรัมย์ กองทัพอากาศหนุนเกษตรกรสองภาคแลกเปลี่ยนสินค้ายุคโควิด

บุรีรัมย์ กองทัพอากาศหนุนเกษตรกรสองภาคแลกเปลี่ยนสินค้ายุคโควิด

กองทัพอากาศหนุนเกษตรกรสองภาค ใช้ C 130 ขนข้าวหอมมะลิ ไปแลกกับอาหารทะเลจังหวัดระนอง หลังชะงักไปช่วงโรคโควิด-19 ระบาด เผยเพื่อให้ทั้งสองจังหวัดเชื่อมโยงสินค้าแลกเปลี่ยนต่อเนื่อง และให้เป็นขวัญกำลังใจเกษตรกร ในช่วงวิกฤติ

วันนี้ (9 มิ.ย. 64) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ 100 % ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวกล้อง น้ำหนักรวม 9.35 ตัน มูลค่า 310,050.00 บาท ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด ให้กับจังหวัดระนอง โดยมีพลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นตัวแทนรับมอบ

เพื่อนำแลกเปลี่ยนสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารทะเลแปรรูป ของจังหวัดระนอง ได้แก่ กาแฟแปรรูป เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลาทูแช่แข็ง น้ำมันปาล์ม และอาหารทะเลแปรรูป มูลค่า 170,170.00 บาท ซึ่งสินค้าทางการเกษตรของทั้งสองจังหวัด จะถูกส่งลำเลียงด้วยเครื่องบิน C130 ของกองทัพอากาศ

ทั้งนี้เนื่องด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับจังหวัดระนอง ดำเนินโครงการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด – 19 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เพื่อเชื่อมโยงสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้มีแหล่งจำหน่ายซื้อ-ขาย และมีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ กล่าวว่า การขนส่งสินค้าให้กับเกษตรกรทั้งสองจังหวัด เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะวิกฤติโรคระบาดอยู่ในขณะนี้

ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เป็นการช่วยหมุนเวียนสินค้าของทั้งสองภาค ได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีการหมุนเวียนเงินที่ดีขึ้น โดยกองทัพอากาศพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากเกษตรกรมีการจับคู่ด้านการส่งสินค้าแลกเปลี่ยนกัน

ขณะที่นายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์ เคยนำสินค้าทางเกษตรไปนำเสนอที่จังหวัดระนอง และจังหวัดทางภาคใต้มาก่อน เพื่อเตรียมแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน

พลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทุกอย่างชะงักลง การที่กองทัพอากาศมาสนับสนุนด้านการขนส่งที่รวดเร็ว ลดการสัมผัสของผู้คนระหว่างการขนส่งทางรถ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะให้กองทัพอากาศขนส่งผลผลิตทางเกษตรทุกรายการหรือตลอดไป แต่เป็นการแสดงความมีน้ำใจจากกองทัพอากาศถึงเกษตรกร และเพื่อเป็นการเยียวยา ให้เกษตรกรมีความรู้สึกไม่ว้าเหว่ในยามวิกฤติเช่นนี้

อย่างไรก็ตามประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่สนใจสินค้าทะเลแปรรูปของเกษตรกรจังหวัดระนอง สามารถมาซื้อได้ที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ในราคาที่เป็นธรรม/