ตลาดน้ำอโยธยาเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษาและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ตลาดน้ำอโยธยาเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษาและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึง 17 กรกฎาคม 2562 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.

เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตลาดน้ำอโยธยาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 รวมเป็นเวลา 3 วัน โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่ตลาดน้ำอโยธยาโดยแบ่งเป็นจุดแรกช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านช้างอโยธยาโดยช้างจะนำพระสงฆ์เดินรับบิณฑบาตตลอดทางโดยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารและสิ่งของมาร่วมใส่บาตรได้ตลอดแนวสองข้างทางหรือสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดน้ำอโยธยาและจุดที่ 2 ที่บริเวณท่าน้ำสามารถร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ทางน้ำได้ที่บริเวณบ้านทรงไทยโดยจะมีพระสงฆ์ออกบิณฑบาตทางเรือ และสามารถร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาที่บริเวณจุดทางเข้าหน้าป้าย และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดไทยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของไทยให้คงอยู่ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาหลังจากร่วมทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาเรียบร้อยแล้วพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนั่งช้างชมโบราณสถานที่มีความสวยงามและสามารถเดินเที่ยวชมภายในบริเวณตลาดน้ำที่มีการจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายมีทั้งของกินของฝากและของที่ระลึกและร่วมชมการแสดงต่างๆได้อีกด้วย

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา