อาคารเต่าเขาหลัก พังล้มเหตุวัสดุธรรมชาติเสื่อมสภาพ สถานที่ตั้งจุดรับลมแรง

อาคารเต่าเขาหลัก พังล้มเหตุวัสดุธรรมชาติเสื่อมสภาพ สถานที่ตั้งจุดรับลมแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี อาคารเต่า ซึ่งก่อสร้างเป็นศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน บริเวณ บ้านเขาหลัก หมู่ 2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา หลังคา เสาไม้ไผ่ ซึ่งทำด้วยวัสดุธรรมชาติ จากไม้ไผ่สาน พังลงมาทับตัวอาคารที่ก่อสร้างด้วยปูนเสริมเหล็ก และ ห้องกระจก ได้รับความเสียหาย ขณะชาวบ้านในพื้นที่มองว่าการก่อสร่งอาคารโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ตามธรรมชาติไม่เหมาะสมกับพื้นที่เสี่ยงต่อการพังจากความเสื่อมของอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้าง ไม่คงทน ต้องมีการบำรุงรักษา และ เสี่ยงต่อภัยตามธรรมชาติ เนื่องจากในพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเล เป็นช่องกระแสลมพัดผ่าน
สำหรับอาคารเต่า หรือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สร้างขึ้นเมื่อปี 2561 ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยใช้งบประมาณจำนวน 4,897,000 บาท โดยมี นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้ว่าจ้าง บริษัทเอกชน คือ บริษัท โฟร์พี แมนเนจเมนท์ จำกัด ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยสัญญาระบุวันแล้วเสร็จในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กระทั่งเมื่อช่วงเดือน กรกฎาคม 2562 ทางเทศบาลตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ได้รับมอบเพื่อบริหารจัดการ และ ดูแล ซึ่งมีการดำเนินการซ่อมแซม พ่นสี ฆ่าเชื้อรา และ มอดไม้ ทุกระยะ 6 เดือน นับจากทาง เทศบาลตำบลลำแก่นเข้าดำเนินการ จนช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดในช่วงปี 2563 ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงจำนวนมาก ทำให้ไม่มีกิจกรรมในอาคารดังกล่าว จากนั้นเสาไม้ไผ่ เริ่มหักงอ และเอน ลงตามระยะเวลา กระทั้งเสาหักและล้มทับตัวอาคารหลัก
โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จากรายงาน ทราบว่า อาคารดังกล่าวได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2561 และมอบให้ทางท้องถิ่นดูแล โดยสภาพวัสดุที่สร้างเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งมีระยะเวลาเสื่อมสภาพ จึงต้องมีการดูแลเป็นอย่างดี อีกทั้งพื้นที่ที่ตั้งยากลำบากในการบริหารจัดการให้คงสภาพถาวร เบื้องต้นตนเองให้ทางท้องถิ่นเข้าสำรวจความเสียหายและออกแบบในการก่อสร้างใหม่ เพื่อให้มั่นคงกว่าสภาพเดิม