จ.แม่ฮ่องสอน ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

🔴จ.แม่ฮ่องสอน ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

=========
🔻🔻🔻🔻
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ป่านมา นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย

เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความสะดวกด้านจราจร และลด อุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชน เนื่องจาก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอปายจํานวนมาก ทําให้ปัจจัยเสี่ยงการเกิด อุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ

โดย สถานีตำรวจภูธรปาย ได้ดำเนินมาตรการเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ เป็นเทศกาลแห่งความสุขและเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดกวดขัน ก็จะลดอาชญากรรมและการ เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ผลดี จะทำให้ประชาชนที่มาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ ในเขตอำเภอปาย ปลอดภัย และมีความสุขในการท่องเที่ยว