ศปถ.ร้อยเอ็ด4วันตาย2เจ็บ11คปภ.แจงอุบัติเหตุจากรถทุกคน3หมื่นแรกให้ประกันจ่ายแทนได้หรือไปเบิกจากบ.กลางฯคืนตรวจสอบประกัน1791

ศปถ.ร้อยเอ็ด4วันตาย2เจ็บ11คปภ.แจงอุบัติเหตุจากรถทุกคน3หมื่นแรกให้ประกันจ่ายแทนได้หรือไปเบิกจากบ.กลางฯคืนตรวจสอบประกัน1791

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว
เมื่อเช้าวันนี้15เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประชุมการสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 วันที่3 โดยการดำเนินงานของ นายธนบดี ครองยุติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงาน คปภ.(คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)จังหวัดร้อยเอ็ด บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสาขาร้อยเอ็ด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด สวท.ร้อยเอ็ดพร้อมถ่ายทอดเสียง และสื่อมวลชน โดยมีการวิเคราะห์รายอำเภอ ที่สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประชุมผ่านระบบ Zoom meeting ยกเว้นอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ในรอบวัน
นายธนบดี ครองยุติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานว่า.-วันที่4ในการรณรงค์ฯเกิดอุบัติเหตุ3ครั้ง เจ็บ5ราย ไม่มีเสียชีวิต เมื่อปี2564 วันที่13 เม.ย.วันที่4 เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย ไม่มีเสียชีวิต อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อการวิเคราะห์3อำเภอ คือ โพนทอง พนมไพรและเชียงขวัญ สรุป4วันเกิดเหตุ10ครั้งเจ็บ11ตาย2ราย ปี64เกิดเหตุ30ครั้งเจ็บ32ราย ตาย 2 ราย
วิเคราะห์โพนทอง คนบาดเจ็บ2คนขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกันเอง ปัจจัยเสี่ยง เป็น ถนนทางตรง อบต.ผู้สูงอายุทั้ง2ราย(68,74ปี) รถไม่มีพ.ร.บ. ไม่สวมหมวกนิรภัย จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ถนนเป็นทางโค้ง ไม่เอาขาตั้งขึ้น ขับสวนทางกัน แก้ไข ติดต่อ อบต.อุ่มเม่า ติดตั้งไฟกะพริบ

คปภ.แจ้ง ในกรณีคนไข้ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถ สามารถเบิกเงินค่ารักษาได้ นำใบเสร็จไปเบิก บ.กลางฯหรือนำหลักฐานประกันแนบการรักษาที่รพ. ทั้งที่มีประกัน(เบิกจากบ.ประกัน)และไม่มีประกัน(เบิกจากกองทุน) โดยกฎหมายบังคับรถทุกคันต้องทำประกัน และคนเจ็บต้องจ่ายค่ารักษาเองทุกคน ไม่เกิน3หมื่นบาท หากเกินจากนั้นจึงใช้สิทธิเบิกได้ คปภ.และบ.กลางฯประสานทำป้ายแจ้งเตือนสิทธิรับการรักษาจากประกันไว้ที่รพ. ตรวจสอบการประกันรถที่สายด่วน 1791
นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวว่า.-คนเสียชีวิตเท่าเดิม แต่คนเจ็บปีนี้ลดลง 21 รายเทียบจากปีที่แล้ว ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 90 และเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยมีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรก เกิดจาก ดื่มแล้วขับ 40 % ขับรถเร็ว 30 % ตัดหน้ากระชั้นชิด10 % โดยทั้ง 2 รายที่เสียชีวิต เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 1 ราย และ คนเดินถนน 1 ราย
ขอให้แต่ละพื้นที่ ใช้กลไก “ด่านชุมชน” เพื่อสกัด ป้องปราม และตักเตือนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่ พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถจักรยานยนต์ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ไม่ให้ขับขี่ออกนอกพื้นที่

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว