จังหวัดอุตรดิตถ์..ประเพณีห่มพระธาตุเจดีย์ศรีสองเมืองวัดจอมคีรี(ชายเขาใต้)

จังหวัดอุตรดิตถ์..ประเพณีห่มพระธาตุเจดีย์ศรีสองเมืองวัดจอมคีรี(ชายเขาใต้)

ที่บริเวณวัดจอมคีรี(ชายเขใต้)หมู่4ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นายบรรจบ ใจจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริดพร้อมด้วยนางนาวรัตน์ ขันธ์ทองธีรากุล (ประธานฝ่ายฆราวาส) พร้อมด้วยพระอธิการมานพ อคคจิตโต เจ้าอาวาสวัดวังหงษ์เหนือ จ.แพร่ (ประธานฝ่ายสงฆ์) และ ประชาชนในพื้น ตำบลน้ำริดและบริเวณไกล้เคียง ร่วมนำผ้าห่มสีชมพูซึ่งเปรียบเหมือนผ้าไตร ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาว 79 เมตร เขียนชื่อตนเองและครอบครัวลงในผืนผ้าแล้วนำมาแห่ขึ้นห่มองค์พระธาตุเจดีย์ศรีสองเมือง ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพระธาตุของพระอรหันต์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยได้นำผ้าขึ้นห่มรอบองค์พระธาตุเจดีย์เพื่อเป็นการถวายผ้าไตรแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเว้นระยะห่าง.ใช้เจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากตลอดเวลา

เป็นที่น่าอัศจรรย์ ในระหว่างเริ่มการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ศรีสองเมืองได้เกิดปรากฏการก้อนเมฆได้ลอยมาบดบังแสงดวงพระอาทิตย์ คล้ายลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ทรงกรด มองเห็นเด่นชัด เมื่อมองขึ้นไปบนทัองฟ้า สร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่ผู้มาร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน