ร้อยเอ็ดปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนร้อยคนดีสู่ครอบครัวพร้อมฝึกอาชีพให้ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/08170821219

ร้อยเอ็ดปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนร้อยคนดีสู่ครอบครัวพร้อมฝึกอาชีพให้

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/08170821219


นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง.ผวจ.รอ.ประธานปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนรุ่นที่5คืน100คนดีสู่ครอบครัว/ชสอท.:MOITC/สมนึก-คมกฤช/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น ณ.ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 5 โดยการดำเนินงานของ นายชำนาญ ชื่นตาปลัดจังหวัดและคณะ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ 100 คนดีที่ผ่านการฝึกอบรม ของศูนย์และฝึกอบรมอาชีพให้ เพื่อกลับไปเป็นคนดีของสังคมและเป็นที่พึ่งพาของครอบครัว

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-ผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ติดยาเสพติดรุ่นที่ 5 เป็นรุ่นสุดท้าย โดยเข้าค่ายเป็นเวลา 12 วัน 11 คืน ระหว่างวันที่ 25กค – 5 สค 2562 พร้อมฝึกอาชีพให้ 30 ชั่วโมง เพื่อจะกลับไปเป็นกำลังหลักของครอบครัวและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวปิดว่า.-ขอขอบคุณทุกท่านทั้งวิทยากร ที่ช่วยอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการและหลักการ ของสาธารณสุข ขอให้ผู้ผ่านศูนย์ทุกคนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเป็นอันขาด เพื่อช่วยกันเป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติต่อไป

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ-รายงาน