จังหวัดร้อยเอ็ด…รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel,RDF)

จังหวัดร้อยเอ็ด…รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel,RDF) ที่ บ่อขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมเซลฟี่กับประชาชนที่ร่วมต้อนรับ

เมื่อเวลา 14.00 วันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามผลการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel,RDF) ที่ อาคารที่ทำการบ่อขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสรศักดิ์ ศรแก้ว ผอ.ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม และประชาชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และการรับฟังปัญหาเรื่องการจะจัดการกับระบบน้ำเสีย ที่อยู่ในคูเมืองรอบเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งต้องขอชมเชยนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และทีมงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีระบบ และมีการวางแผนล่วงหน้าไว้ค่อนข้างชัดเจน ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ได้รับฟังการบำบัดน้ำเสีย ในคูเมืองรอบๆตัวเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีทั้งหมด 13 จุด ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา และทดลองระบบอยู่ ถ้าหากได้ข้อมูลที่แน่ชัด แน่นอนแล้ว เชื่อว่าสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณมาช่วยบำบัดน้ำเสียและทำให้สภาพคูเมืองของรอบตัวเมืองร้อยเอ็ด อยู่ในสภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ก็จะมีบรรยากาศที่ดีขึ้น บริเวณรอบๆ คูเมือง
นอกจากนี้ นาย ไพบูลย์ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้ยื่นหนังสือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาฝุ่นแกลบดำ จากการผลิตไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 3 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อบต.เหนือเมือง ที่ได้สร้างปัญหามลพิษฝุ่นแกลบดำทำให้ชาวตำบลเหนือเมือง มีปัญหาเรื่องสุขอนามัยมายาวนาน กว่า 20 ปี ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และนอกจากนี้ ทนาย ฐาปนา กาสิงห์ ได้ยื่นเสนอโครงการอ่างเก็บน้ำหนองเลิงทุ่ง บ้านโพนแท่น ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัยบนพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ จำนวน 1600 ไร่ พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการขุดลอกลำน้ำเสียว บริเวณ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา และการเกษตร ให้เพียงพอ
หลังจากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้เดินเยี่ยมชมกิจการการคัดแยกขยะ ของโรงคัดแยะขยะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และร่วมถ่ายภาพเซลฟี่กับประชาชนที่มาร่วมให้การต้อนรับ

//////////
ศรีไพรทูลธรรม ทีมข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด