สตูล เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ส่งมอบถุงธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 จำวน 302 ชุด สำหรับผู้กักตนเองเพื่อสังเกตอาการ และมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล กว่า 1,700 ชิ้น

สตูล เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ส่งมอบถุงธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 จำวน 302 ชุด สำหรับผู้กักตนเองเพื่อสังเกตอาการ และมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล กว่า 1,700 ชิ้น

วันนี้ 10 เม.ย. 63 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 (ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค) ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้ความช่วยเหลือผู้เฝ้าระวังกักตัว 14 วัน ที่อาศัยอยู่กับบ้านหรือเดินทางมาจากกรุงเทพฯ จังหวัดเขตปริมณฑล และจังหวัดอื่นในระยะแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ทำให้มีปัญหาด้านการครองชีพ ถูกพักงานและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลมอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 302 ชุด ให้แก่อำเภอต่างๆ โดยมีนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และตัวแทนเป็นผู้รับมอบเพื่อน ำไปแจกให้แก่ผู้เดือดร้อนดังกล่าวต่อไป

พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่โรงพยาบาลภายในจังหวัดสตูล จำนวน 500 ชิ้น มอบให้ทางอำเภอ 1,000 ชิ้น และกองร้อยอาสารักษาดินแดน 200 ชิ้น รวมจำนวน 1,700 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยมีกำลังผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

นิตยา แสงมณี // ผูสื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล