มุกดาหาร ชาวบ้านร้องให้ปรับปรุงสนามกีฬาปล่อยรกร้างมานาน

มุกดาหาร ชาวบ้านร้องให้ปรับปรุงสนามกีฬาปล่อยรกร้างมานาน

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ว่าสนามฟุตบอล ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้ปล่อยรกร้าง และนำวัว-ควายเข้ามาเลี้ยงกินหญ้าในสนามแห่งนี้มานานเกิน 10 ปี อยากให้ทางเทศบาลเข้ามาดูแลปรับปรุงให้กลับมาใช้ได้ปกติ ชาวบ้านจะได้มีที่ออกกำลังกาย เด็กและเยาวชนก็จะมีสถานที่เล่นกีฬา
นางหนูแวน รูปงาม อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 133 หมู่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า สนามกีฬาแห่งนี้จำไม่ได้ว่าสร้างมากี่ปีแล้ว ปล่อยรกร้างมาหลายปี อยากจะให้ผู้นำหรือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบเข้ามาดูแลให้ดีขึ้น อยากให้ปรับปรุง เพื่อเยาวชนเพื่อชาวบ้าน จะได้มีที่ออกกำลังกาย ที่ผ่านมาเป็นอย่างที่เห็น เป็นสนามเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบเข้ามาแก้ไข มาปรับปรุงซ่อมแซม ให้เป็นที่ออกกำลังกายไม่อยากให้รกร้างเสียงบประมาณไปเปล่า ๆ อยากให้มาปรับปรุงแก้ไขสนามกีฬาตรงนี้
ด้านนายเจริญ คำลือชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย กล่าวว่า เป็นความจริงที่เขาร้องเรียน ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารชุดเก่าที่ปล่อยปะละเลยรกร้าง ตามปกติแล้วจะมาออกกำลังกาย ในช่วงปีใหม่ชาวบ้านตำบลคำป่าหลายทั้ง 4 หมู่บ้าน มีการจัดแข่งขันกีฬาประเพณีทุกปี เทศบาลได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงเป็นช่วง ๆ ซึ่งมันก็แย้งนโยบายกับท่านนายกฯคนใหม่ ท่านก็เห็นว่ามันรกร้าง เสียดายงบประมาณที่ก่อสร้างมา ท่านก็มีนโยบายว่าจะปรับปรุงให้สะอาด ให้เป็นแหล่งสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ซึ่งได้มอบนโยบายให้กับทีมบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงดูแลรักษาสนามกีฬาแห่งนี้ ให้คุ้มค่างบประมาณที่ได้รับมา ซึ่งพึ่งเข้ามารับตำแหน่ง งานก็เยอะ สนามกีฬาแห่งนี้มีคนร้องเรียน เราไม่ตำนิเป็นกระจกยินดีแก้ไขปัญหา เราจะซ่อมแซมให้ดี ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กเยาวชน ก็จะแก้ไขปรับปรุง ให้ เป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนและชาวบ้านในชุมชนต่อไป
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

กล่าวต่ออีกว่า ส่วนงบประมาณในเทศบาลก็น้อย ตำบลคำป่าหลายมีพื้นที่ใหญ่ พื้นที่ทั้งหมดมี 17 หมู่บ้าน ปัญหาต่าง ๆ ก็เยอะ งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาก็มีน้อย ก็อยากขอไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยอุดหนุนงบประมาณ เพื่อมาซ่อมแซมสนามกีฬาแห่งนี้ ให้เป็นสนามกลาง สนามมาตรฐาน เพื่อรองรับเป็นที่อออกกำลังกาย และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับตำบล ขอฝากไปยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีงบประมาณ ทางเทศบาลฯจะได้ทำโครงการของบประมาณมาซ่อมแซมสนามกีฬา ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
หลังจากผู้สื่อข่าวได้ลงพื้น ทางเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้ระดมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อพปร. พนักงานเทศบาลตำบลคำป่าหลายเข้ามาทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาดังกล่าว เพื่อความสวยงามและสามารถเข้ามาใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในสนามกีฬาแห่งนี้ได้ตามปกติต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-8501177