กลุ่มชาติพันธุ์สุโขทัยจัดแสดงมหกรรมผ้าสืบสานวัฒนธรรมถิ่นคนดีศรีสัชนาลัย

กลุ่มชาติพันธุ์สุโขทัยจัดแสดงมหกรรมผ้าสืบสานวัฒนธรรมถิ่นคนดีศรีสัชนาลัย

เมื่อเวลา18.3 0ของวันที่12 กุมภาพันธ์ 2565
ณ.บริเวณ ลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าชาติพันธุ์ สืบสานวัฒนธรรม ถิ่นคนดีศรีสัชนาลัย โดยมีนาย สมพงษ์ ชมชัย อำเภอศรีสัชนาลัย ได้กล่าวรายงานการจัดงาน โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ ของอำเภอศรีสัชนาลัยและอพท4.เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน หาดเสี้ยว หนองอ้อ เมืองด้ง แม่สิน และกลุ่มOTOP

ส่วนราชการ ท้องถิ่นท้องที่ ธนาคาร ธกส.ในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และร่วมกันบูรณาการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการทอผ้าในชุมชนต่างๆ แสดงออกทางอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ ในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชน โดยจัดเป็นบูชแสดงสินค้าและจำหน่าย รวมทั้งอาหารท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2565นี้ ทั้งนี้ภายในงานยังใช้มาตรการการป้องกันโรคโควิด19อย่างเคร่งครัดด้วย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939