ทหารพัฒนาร่วมทุกภาคส่วน มอบของช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเมืองนราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว- นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ทหารพัฒนาร่วมทุกภาคส่วน มอบของช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเมืองนราธิวาส

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับสมาชิกสภาจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมืองนราธิวาส โฆษกชาวบ้าน และ ผู้นำชุมชน ร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ในพื้นที่ชุมชนเขตเมืองนราธิวาส จำนวน 34 ครัวเรือน โดยได้มอบข้าวสาร และมอบน้ำดื่ม บก.กองทัพไทย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน
ณ พื้นที่ชุมชนกาแลตาแป และชุมชนพนาสนฑ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

ซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ทางกองบัญชาการกองทัพไทย ได้สั่งการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้ระดมหน่วยขึ้นตรงในทุกพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเต็มขีดความสามารถไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ว่า “นักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส”