ทุ่มเททั้งชีวิต การผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน คนไทย เทิดทูน ๓ สถาบันหลักของชาติไทย คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. ( กดหมายเลข 5)

” ทุ่มเททั้งชีวิต การผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน คนไทย เทิดทูน ๓ สถาบันหลักของชาติไทย คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ”

ศิริพร จงศิริ ( เอ๋ ) ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ (โบ้ ) ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ อภิคม แก้วละเอียด ( ตูมตาม ) พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน แต่ละเทปที่นำเสนอออกอากาศ จะเน้นเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา , วิถีชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดน และวิถีชีวิตประชาชนที่ใช้ชีวิตในป่าลึกที่ลำบากกันดารไม่มีไฟฟ้าแต่สู้ชีวิต

, น้องๆที่อาศัยอยู่ตามชายแดน สุดท้ายนี้ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิต เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
นำมาเผยแพร่ออกอากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน รับชมความเที่ยงตรง และ ถูกต้องในการนำเสนอ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และสื่อทางโซเชียลมีเดียในโลกปัจจุบัน

” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุญแผ่นดิน ”

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก