เจ้าท่าฯนราฯแจ้งเตือนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลังฝนตกหนัก ถึงวันที่ 18 ธ.ค.นี้

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

เจ้าท่าฯนราฯแจ้งเตือนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลังฝนตกหนัก ถึงวันที่ 18 ธ.ค.นี้

วันนี้ 14 ธ.ค.65 นานปณัย หนุแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก แจ้งพยากรณือากาศ ช่วงวันที่ 12-18 ธันวาคม 2565 บรีเวรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคตลอดช่วง
ประกอบกับในช่วงดังกล่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันยังคงปกคลุมต่อเนื่อง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ทางด้านกรมเจ้าท่า ได้มีประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 243/2564 เรื่อง การออกเรือในทะเลตามความเหมาะสมของความยาวเรือหรือสภาพคลื่นลม ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส จึงขอแจ้งเตือนชาวเรือ เรือที่มีความยาวต่ำกว่า 12 เมตร ไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดการเดินเรือ//เรือที่มีความยาวมากว่า 12 แห่ง

ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้ตรวจสอบเครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารภายในเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมทุกครั้งก่อนออกเรือทุกครั้ง//ให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้ง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 073-532074 หรือสายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทางด้านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ 60 ถุง และน้ำดื่ม 400 ขวด ที่ตำบลกะลุวอเหนือ และตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
พร้อมนี้ได้นำความห่วงใยจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาราชการอธิบดีกรมเจ้าท่า มากล่าวกับประชาชนที่ได้รับถุงยังชีพในครั้งนี้ด้วย