รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เตรียมนำการแลกเปลี่ยนข้อมูล วางแผนรับมือกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและและฝุ่นละอองในอนาคตที่จะถึงนี้

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เตรียมนำการแลกเปลี่ยนข้อมูล วางแผนรับมือกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและและฝุ่นละอองในอนาคตที่จะถึงนี้

พลตรี ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 นำคณะลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ โดยคณะได้เข้าพบ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวภายหลังการประชุมว่า จะนำการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในวันนี้ ไปวางแผนรับมือกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและและฝุ่นละอองในอนาคตที่จะถึงนี้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ในส่วนของการแก้ไขปัญหามีทิศทางที่ดีขึ้น เกิดจากการรับรู้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และส่วนราชการได้เตรียมการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ดี ทำให้ปัญหาลดลง ดังนั้นเพื่อการเตรียมการในส่วนที่เราคิดว่าเป็นปัญหา ทุกภาคส่วนต้องมาร่วมบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหา

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบจุดความร้อนจำนวน 30 จุด ขณะที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 จังหวัดมีจุดความร้อนสะสม จำนวน 244 จุด เปรียบเทียบกับปี 64 ห้วงเวลาเดียวกันลดลง 729 จุด คิดเป็น 74.92 % โดยส่วนใหญ่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 155 จุด, พื้นที่ป่าสงวน 68 จุด และพื้นที่เกษตรจำนวน 11 จุด ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีประกาศจังหวัดเรื่องห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อควบคุมการเผา