โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนเสริมทักษะนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเพิ่มทักษะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนเสริมทักษะนักเรียน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเพิ่มทักษะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการให้นักเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร งอยหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน “English Adventures in Wonderland” ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ โดยเฉพาะการเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม

สำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน “English Adventures in Wonderland”ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เป็นการเข้าค่ายของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นการเข้าค่ายของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งแต่ละวันจะมีกิจกรรมสันทนาการของคณะครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กิจกรรมสันทนาการของคณะนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้ฐานต่างๆตามตารางกลุ่ม