นายก อบจ.แพร่ นำบุคลากร อบจ.แพร่ ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนในระบบหมอพร้อม DID

แพร่//

นายก อบจ.แพร่ นำบุคลากร อบจ.แพร่ ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนในระบบหมอพร้อม DID

วันนี้( 9 พฤศจิกายน 2566 ) นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นำผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทำการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (eKYC) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน สำหรับทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของคนไทย ซึ่งจะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพประวัติการเข้ารับการรักษาของตนเองในหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ส่งผลในการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง แม่นยำ การนัดหมายในการเข้ารับบริการเพื่อลดความยุ่งยากและประหยัดเวลาก่อนเข้ารับบริการด้านสุขภาพ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ และลดความซ้ำซ้อน ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)

ทั้งนี้ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ให้ไปติดต่อขอรับการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน สำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตนนั้น ไม่ยุ่งยาก โดยให้ท่านเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือโทรศัพท์ชนิดปุ่มกด ไปยืนยันตัวตนผ่านระบบหมอพร้อมสเตชั่นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน หากท่านไม่มีหรือไม่ใช้โทรศัพท์ ก็สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน ยืนยันและพิสูจน์ตัวตนได้เช่นกัน

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน