รองผู้ว่ายโสธรเปิดงานนมัสการรอยพุทธบาทภูกอย

รองผู้ว่ายโสธรเปิดงานนมัสการรอยพุทธบาทภูกอย
– วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทวัดไทยเจริญ (ภูกอย) และพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี พ.ศ. 2562 นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวฯ โดยมี นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลคำเตย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอไทยเจริญเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ภายในงานมีการออกร้านนิทรรศการต่างๆ จากกลุ่มอาชีพ ,โรงเรียน, โรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพตำบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ในอำเภอไทยเจริญ

//พลากร. แก้วขวัญข้า ยโสธร รายการ