🖎เทศบาลเมืองตะลุบัน ขอเชิญประชาชนเที่ยวงาน แข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณ ชายหาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี

🖎เทศบาลเมืองตะลุบัน ขอเชิญประชาชนเที่ยวงาน
แข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 32
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562
ณ ชายหาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี
🐟🐠🎣ภายในงาน …
🎣ชมแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาตกปลาชายฝั่ง การแข่งขันไก่แจ้ การแข่งขันม้า เลือกซื้อสินค้า อาหารท้องถิ่น ภายในงานอีกมากมาย
🎣สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตก
สมัครได้ที่…เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี
ในวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ตามรายละเอียด👇
•••》แต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน
•••》ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท
•••》ค่าอาหารผู้ติดตามนักกีฬา ซึ่งร่วมในงานเลี้ยงท่านละ 200 บาท
•••》ค่าอาหารกัปตันเรือ ท่านละ 200 บาท
•••》ค่าเช่าเรือ (เครื่องกลางลำ) วันละ 2,000 บาท
🎣 ผู้สมัครเข้าแข่งขันชำระเงินทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 เมษายน
🐠🎣🐟สำหรับประเภทปลาเกมส์ ที่กำหนดในการแข่งขัน มีปลาอีโต้มอญ ปลาสกุลกระโทงทุกชนิด ปลาสาก ปลาอินทรี ปลาช่อนทะเล ปลาตะคองเหลือง ปลากระมง ปลาโฉมงาม ปลาสละ ปลาโอ ปลาเหลืองโพรง (ปลาพิเศษ ปลาสกุลกะพง และสกุลเก๋า)
⏩สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 073411015🎣🐟

Cr : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ปัตตานี