ร้อยเอ็ด…… ประกาศๆๆ!!!มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 นี้เด้อ.

ร้อยเอ็ด……
ประกาศๆๆ!!!มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 นี้เด้อ.
*มูลเหตุของบุญผะเหวดจากเรื่องในหนังสือมาไลยหมื่นมาไลยแสน กล่าวว่า ครั้งหนึ่งพระมาลัยเถระได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุเกษแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และได้พบปะสนทนากับพระศรีอริยเมนไตย ผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและได้สั่งความมากับ พระมาลัยว่า “ถ้ามนุษย์อยากจะพบและร่วมเกิดในศาสนาของพระองค์แล้วจะต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้คือ”. ให้ตั้งใจฟังเทศน์เรื่อง พระเวสสันดรมี 13 กัณฑ์ 1,000 คาถาให้จบในวันเดียวพะนะ……………

** วันนี้ศุกร์ที่ 22ก.พ.2562 เมื่อเวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณี บุญผะเหวด ร้อยเอ็ด” กล่าวว่า งานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานบุญเดือน 4 ซึ่งเป็น หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน เป็นงานบุญเก่าแก่ ที่อยู่คู่กับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมานานกว่า 100 ปี เป็นประเพณีสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา กิจกรรมสำคัญคือการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “พระเวสสันดรชาดก” ที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันดีในนาม “เทศน์มหาชาติ” ซึ่งในภาษาอีสานเรียกว่า “เทศน์ผะเหวด”ประเพณีบุญผะเหวดปี 2562 นี้จะเป็น ปีที่ 29 ได้กำหนดให้มีขึ้น 3 วัน คือ วันศุกร์ที่ 8-10 มีนาคม 2562 นี้ ที่ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เกาะกลางบึงพลาญชัย ในชื่องานว่า “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

***กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประกวดธงผะเหวด พิธีแห่พระอุปคุต พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทักษิณานุปทาน การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การรับประทานอาหารพาแลง การแสดงขบวนแห่มหาทานบารมีตำนานพระเวสสันดรชาดกที่ยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติ์จาก ผอ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด แสดงเป็นพระเจ้าสญชัย (บิดาพระเวสันดร)และพญ.พิมพิกา เนตรธุวกุล แสดงเป็น(นางผุสดี) และชมขบวนแห่สวยงาม 13 กัณฑ์ 16 ขบวนจาก อำเภอต่างๆ กิจกรรมอิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ฟรี ตลอดงาน และมีกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย……

.ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน