คณะของ กองทัพบกฟิลิปปินส์ เดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อราชการ กับกองพลทหารราบที่.7 พร้อมเข้าเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดย ผบ.พล.ร.7 และคณะนายทหารให้การต้อนรับ

คณะของ กองทัพบกฟิลิปปินส์ เดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อราชการ กับกองพลทหารราบที่.7 พร้อมเข้าเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดย ผบ.พล.ร.7 และคณะนายทหารให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.พล.ร.7 ให้การต้อนรับคณะกองทัพบก ประเทศฟิลิปิสน์ ในโอกาสมามาราชการเพื่อและเปลี่ยนข้อราชการกับ กองพลทหารราบที่.7 ประกอบด้วย พล.ต. JESS B SARSAGAT เสนาธิการ กองทัพบกประเทศฟิลิปปินส์ ( Chief of staff , Philippine army) คณะนายทหารกองทัพบก ฟิลิปปินส์ กรมยุทธการ กองทัพบก เพื่อเป็นการมาหารือข้อราชการและเยี่ยมชมหน่วย กองพลทหารราบที่.7
โดย ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7 รองผู้บัญชาการกองพลฯเสธฯและนายทหารในสันกัด ได้นำคณะกองทัพบกของ ฟิลิปปิปินส์ เยี่ยมชมกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วย เริ่มต้นจาก การวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเศวรมหา ราช ทุ่งยั้งทัพ หน้ากองบัญชาการ กองพลทหารราบที่.7 หลังจากนั้นพาไปยังประชุมทุ่งยั้งทัพเพื่อรับชมวีดีทัศน์แนะนำการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของ กองพลทหารราบที่.7 หน่วยฯที่ขึ้นตรงกับกองพลฯ ภาระหน้าที่พื้นที่เขตรับผิดชอบ ตลอดจนถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อาทิเวลาประสบภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟป่าหมอกควัน รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน การให้ความรู้ และภารกิจอื่นๆ ที่ทหารช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่น ๆ 

จากนั้นได้พาเยี่ยมชมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ผักตามแนวพระราชดำริ 905, ใช้พื้นที่ค่ายทหารให้เกิดความคุ้มค่าด้วยการปลูกพักสวนครัว เพื่อพลทหารได้เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักเพื่อเก็บไว้รับประทานภายในค่าย อีกทั้งเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 เป็นการสืบทอดแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่อไป ภารกิจจบท้ายด้วย การแลกเปลี่ยนโล่ห์ที่ระลึก ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นการจบสิ้นภารกิจในครั้งนี้
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////