เด็กนักเรียนหัว G แม่สายสมหวังดีใจ ฝ่ายทะเบียนราษฎร ดำเนินการถ่ายบัตรภายในเดือนนี้กว่า 500 ราย

เด็กนักเรียนหัว G แม่สายสมหวังดีใจ ฝ่ายทะเบียนราษฎร ดำเนินการถ่ายบัตรภายในเดือนนี้กว่า 500 ราย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ตั้งแต่ในวันที่ 8-11 ก.ย.63 เป็นต้นมา สำนักทะเบียนราษฎรอำเภอแม่สาย ได้ดำเนินการให้เด็กนักเรียนที่มีเลข13 หลักขึ้นต้นด้วยตัว G มาถ่ายบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมาตรา 38 วรรค 2 โดยสัปดาห์นี้ระหว่างวันอังคารที่ 8 ถึง วันศุกร์ ที่ 11 ก.ย. 63 เป็นต้นมาในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ซึ่งเริ่มถ่ายมา เป็นจำนวนกว่า 9 โรงเรียนในเขต อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันที่ 8 ก.ย. 63 เริ่มถ่ายให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมจำนวน 8 คน – โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ 8 คน – โรงเรียนสันถนน 9 คน วันที่ 9 ก.ย. 63 ถ่ายให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านด้าย 11 คน – โรงเรียนสันโค้ง 4 คน – โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 8 คน วันที่ 10 ก.ย. 63 ถ่ายให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านจ้อง 43 คน – โรงเรียนสันถนน 5 คน วันที่ 11 ก.ย. 63 ถ่ายให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย 39 คน รวมสัปดาห์นี้ถ่ายให้เด็กนักเรียนไป 9 โรงเรียน จำนวน 135 คน
ทางด้าน นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย กล่าวว่าจะดำเนินการให้เด็กนักเรียนที่มีเลข13 หลักขึ้นต้นด้วยตัว G มาถ่ายบัตรให้แล้วเสร็จจำนวนกว่า 500 คน ภายในสิ้นเดือน ก.ย. 63 นี้ให้หมด

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน //////////////