จังหวัดเชียงรายประชุมจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ออกข้อสั่งการนายอำเภอคุมเข้มและประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนในพื้นที่

จังหวัดเชียงรายประชุมจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ออกข้อสั่งการนายอำเภอคุมเข้มและประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนในพื้นที่

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมมาตรการในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) เมื่อเช้าวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย น.พ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ และนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมหารือและรับทราบมาตรการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ที่อาจมีผลกระทบและความรุนแรงมากขึ้น

โดยในที่ประชุม นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ เข้มงวดในการควบคุมคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และไม่อนุญาตให้คนไทยออกนอกประเทศในช่วงนี้ โดยเส้นทางเข้าออกทางธรรมชาติ ต้องปิด และลาดตระเวนอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย เข้าไปยังจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรนที่มีอยู่ เพื่อทำการคัดกรองได้อย่างครอบคลุม ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ให้ความสำคัญและเริ่มดำเนินการจัดการสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) มาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อีกทั้ง ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงรายจะต้องผ่านการคัดกรองเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเฉพาะผู้ที่มาจากประเทศพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ภายใต้การเฝ้าดูและติดตามของ อสม.และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และให้สาธารณสุขอำเภอรายงานให้จังหวัดทราบ นอกจากนี้ ยังขอให้งดเว้นกิจกรรมที่ต้องมีการรวมคนจำนวนมากออกไปก่อน (เช่น งานแต่งงาน, งานขึ้นบ้านใหม่, งานบวช, งานประเพณีต่าง ๆ) เว้นแต่งานที่มีความจำเป็นจริง ๆ จะต้องมีการจัดการด้านสาธารณสุขตามมาตรการที่เข้มข้นอย่างรัดกุมด้วย

ด้าน น.พ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุข เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งหมด 263 คน แบ่งเป็นกลุ่มแรงงานจากประเทศเกาหลีใต้จำนวน 95 คน และจากประเทศอื่นอีกจำนวน 168 คน โดยจังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยเข้าหลักเกณฑ์ ( คือ มีไข้สูงเกิน 37 องศา ไอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ และเดินทางมาจากประเทศพื้นที่เสี่ยง) จำนวน 53 ราย ตรวจยืนยันแล้วขอยืนยันว่า “ไม่พบ” เชื้อไวรัสดังกล่าวแต่อย่างใด

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
17/03/63