สัสดีอำเภอแม่สาย ส่งตัวทหารใหม่ เข้ากองประจำการ 50 นาย

สัสดีอำเภอแม่สาย ส่งตัวทหารใหม่ เข้ากองประจำการ 50 นาย

//////////////////////////////////////////////
เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น . นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สายประธานในพิธี โดยมี พ.ต. อติพจน์ ตุนสีใส สัสดีอำเภอแม่สาย กล่าวรายงานพิธีส่งตัวทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2563

พร้อมได้พบปะ และให้โอวาทแก่เหล่าๆทหารใหม่ ของลูกหลานชาวอำเภอแม่สาย ที่จะเข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/63 จำนวน 50 นาย
โดยจะเข้ารับ ราชการทหาร แบ่งออกเป็น ที่สังกัด มทบ 13 ลพบุรี – มทบ 33 เชียงใหม่ – มทบ 34 พะเยา และ มทบ 37 เชียงราย ณ บริเวณหน้าลานราชานุสาวรีย์เจ้าพรหมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

/////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน ////////////