โรงเรียนอนุบาล พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน”ดอกบัวเกมส์”

โรงเรียนอนุบาล พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน”ดอกบัวเกมส์” ครั้งที่ 24
เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสี โดยมีนายบุญเลิศ ต่อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงาน โดยมีพ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา คุณครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยกิจกรรมมีการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนอนุบาลจนมาถึงสนามฟุตบอล อย่างสวยงามโดยมีการแสดงการแปลตัวอักษรของน้องๆนักเรียนชั้นอนุบาลโดยให้นักเรียนชั้นอนุบาลใส่ชุดในเครื่องแบบคล้ายเจ้าหน้าที่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พยาบาล และคุณครู และยังมีการแสดงเต้นตามจังหวะเพลง ทำให้เป็นที่สนุกสนานของน้องๆและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
นายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน” ดอกบัวเกมส์” ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 24 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของนักเรียน
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์และทักษะกีฬาประเภทต่างๆ
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีใจรักการกีฬา และดูกีฬาได้อย่างถูกต้อง
5.เพื่อส่งเสริมด้านความสามัคคีภายในหมู่คณะของโรงเรียน
ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ดอกบัวเกม ครั้งนี้ได้แบ่งนักเรียนออกเป็นสีต่างๆได้แก่สีแดง สีเขียว สีชมพู สีเหลือง โดยให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและฝึกซ้อมในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียน ระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2562 แล้วจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 9 -12 กรกฎาคม 2562 ทั้งระดับชั้นปฐมวัย และระดับประถมศึกษา กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือ ฟุตบอล แชร์บอล กระโดดเชือก วิ่งเปี้ยว และกรีฑา และการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา