สตูล เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกรื้อถอนผลอาสินและยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่บ้านโคกพยอม เนื้อที่กว่า 145 ไร่

สตูล เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกรื้อถอนผลอาสินและยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่บ้านโคกพยอม เนื้อที่กว่า 145 ไร่

พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท)มอบหมายให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง หน.ชรต.กอ.รมน.จังหวัด ส.ต.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กกล.รส.จว.ส.ต. และ ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4 บูรณาการกำลังร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10, สถานีพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งที่ 34-37 และ 41, สภ.เมืองสตูล, ฝ่ายปกครอง อ.เมืองสตูล, กก.6 ปทส., ตชด.436, จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.4 (ควนขัน) และ ผู้นำท้องที่ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพื่อสนธิกำลังเข้าดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน หรือทำประการใดๆ แก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จำนวน 3 แปลง แปลงที่ 1 เนื้อที่ 53-0-93 ไร่ ท้องที่บ้านโคกพยอม ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล แปลงที่ 2 เนื้อที่ 34-3-79 ไร่ ท้องที่บ้านโคกพยอม ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล แปลงที่ 3 เนื้อที่ 57-1-75 ไร่ ท้องที่บ้านหัวทาง ม.3 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรื้อถอนเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 145-2-67 ไร่ ผลอาสิน ปาล์มน้ำมัน จำนวน 765 ต้น, มะพร้าว จำนวน 243 ต้น, มะขาม จำนวน 11 ต้น และ มะม่วงหินมะพานต์ จำนวน 10 ต้น รวมจำนวนผลอาสินทั้งหมด 1,029 ต้น ใช้รถแบ็คโฮ ขุดทลายคันดินบ่อเลี้ยงกุ้ง จำนวน 29,592.75 ลูกบาศเมตร ตามสัญญาจ้างของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จนกว่าจะแล้วเสร็จ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล