ร้อยเอ็ด… อีกหนึ่งน้ำใจพ่อค้าขายปลาราคาถูกที่…ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง-บรรเทาความเดือดร้อนในครัวเรือนให้ก้าวผ่านวิกฤษโควิท-19ไปด้วยกัน

ร้อยเอ็ด…
อีกหนึ่งน้ำใจพ่อค้าขายปลาราคาถูกที่…ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง-บรรเทาความเดือดร้อนในครัวเรือนให้ก้าวผ่านวิกฤษโควิท-19ไปด้วยกัน…

วันนี้ 20 เม.ย.2563 ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ่อค้าจำหน่ายปลานิลสดที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.จัดหาปลานิลสดมาจำหน่ายในราคาถูก กิโลกรัมละ 20-50 บาทเป็นระยะเวลา 10 วัน จาก วันที่ 20-30 เม.ย.2563 (ปรกติราคาขาย 80บาท/กก.)
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (ตลาดเช้า)เปิดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาส่งเวลา 00.00น- 08.00น.ทุกวัน(ช่วงเคอร์ฟิวส์ 04.00-09.00น.)ที่อยู่: หมู่ที่ 1, ตลาดเทศบาลตำบลแวง, ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด, 45110

เปิดใจพ่อค้าปลานิลสดนามว่านายธงชัย อายุ 51 ปีภรรยานามว่านางมณีวรรณ วันพิลา ชาวบ้านโนนสวรรค์ 80 ม.3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.ประกอบอาชีพขายปลานิลสดที่ตลาดสดโพนทองมาหลายปีแล้ว เหตุผล…บรรเทาความเดือดร้อนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในภาวะวิกฤษโควิท-19 และผู้ได้รับผลกระทบ จะมีโอกาสได้รัปทานปลาราคาถูก บรรพบุรุษคน”บ้านแวง” อำเภอโพนทองสอนไว้ให้โอบอ้อมอารีย์.

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน