อบต.กุดชุม ยโสธรจัดงานลำใย ประจำปี62″

“อบต.กุดชุม ยโสธรจัดงานลำใย ประจำปี62″
ที่สนามโรงเรียนบ้านหนองแก ม. ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 12 กรกฎาคม 2562 ชเวลา 12.00 น.นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการ”งานส่งเสริมอาชีพและผลผลิตการเกษตร ประจำปี 2562”

การจัดงานครั้งนี้นายจักรพงศ์ แก้วโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานว่าเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักพืชเศรษฐกิจของตำบลกุดชุมเช่นลำใย แก้วมังกร แตงโม แตงไทย มะขามหวาน เงาะ ข้าว ยางพาราฯลฯ เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพ ส่งเสริมการทำอาหารท้องถิ่น(ลาบยโส) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กลุ่มสตรีผู้สูงอายุได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมจาก อบจ.ยโสธร และอบต.กุดชุม มีการประกวดธิดาลำใย ประกวดการแกะสลักผลไม้ ประกวดลำใย การประกวดลาบยโส การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าพื้นเมือง จากกลุ่มโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผลิตอาหารพื้นบ้านต่างๆยังมีนักแสดงจากช่อง7และหม่ำ จกหม๊ก พร้อมดาราตลกมาร่วมงานสร้างสีสันให้ผู้มาเที่ยวงานได้สนุกอีกด้วย/

/พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน