เพชรบุรี – เทศบาลตำบลท่ายาง ผูกลวดติดแผงกั้นรอบตลาดสดวางมาตรการคุมเข้ม อำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้า-ผู้ซื้อ ย้ำต้อง “ป้องกัน ไม่รับ ไม่แพร่” พิชิตไวรัส COVID-19”

เพชรบุรี – เทศบาลตำบลท่ายาง ผูกลวดติดแผงกั้นรอบตลาดสดวางมาตรการคุมเข้ม อำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้า-ผู้ซื้อ ย้ำต้อง “ป้องกัน ไม่รับ ไม่แพร่” พิชิตไวรัส COVID-19”

เมื่อเวลา09.30 น.วันที่11มกราคม 2564 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบหมายให้ นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง นายทองใบ เพ็งสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยนายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง นายอนุชา สุภาษิต รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง น.ส.ลัดดาลัด เพชรเฉลิมเกียรติ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำพนักงาน ลูกจ้าง เข้าดำเนินการใช้ลวดผูกติดกับแผงเหล็กรอบบริเวณตลาดสดเทศบาลบาลตำบลท่ายาง ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ เทศบาลตำบลท่ายาง ได้เคยดำเนินการใช้เชือกผูกแผงเหล็กกั้นรอบบริเวณตลาดแล้วกำหนดจุดคัดกรอง จำนวน2จุด แต่ยังมีประชาชนบางรายแกะเชือกออกแล้วเข้าออกตลาดโดยไม่ผ่านจุดคัดกรอง ดังนั้นเทศบาลจึงได้นำลวดมาผูกเพื่อเพิ่มความแน่นหนารอบตลาดสด

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดในประเทศไทย

ตลาดเทศบาลตำบลท่ายาง เป็นศูนย์กลางแหล่งจำหน่ายอาหารสดที่จัดอยู่ในประเภทขนาดกลางที่มีความมาตรฐาน ซึ่งตลอดระยะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด19ตั้งแต่ครั้งแรกและระลอกใหม่ในปัจจุบัน ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ายาง ไม่ได้นิ่งนอนใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ค้าและผู้ซื้อที่มาจับจ่ายใช้สอย มีความยินดี และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเเละปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ โดยได้ออกมาตรการณ์การป้องกันหลักอย่าง
เข้มแข็งและแบบเชิงรุก
ทั้งล้างตลาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้ลุกลาม
นางนฤมล เผยต่อว่านอกจากนั้นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบดูแลตลาดเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ค้าและผู้ซื้อที่มาจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น หลังจากที่จังหวัดเพชรบุรีได้แถลงข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่งอีก3ราย เมื่อวันที่10 มกราคม 2564 จึงได้ออกมาตรการรณรงค์ “ป้องกัน ไม่รับ ไม่แพร่” พิชิตไวรัส COVID-19” โดยกำหนดขอความร่วมมือให้ผู้ค้า ผู้ซื้อยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาจับจ่าย และซื้อสินค้าภายในตลาด
นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือ “ผู้ค้าและบุคลากร” สวมหน้ากาก และถุงมืออนามัย ทุกคน ทุกวัน โดยมีมาตรการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณต่างๆ รอบตลาดเป็นประจำอย่างถูกต้องต่อเนื่องทุกวัน

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี