ร้อดเอ็ดวรรณกรรมนิทานท้องถิ่น”ถ้ำสินไซ ถ้ำสองมิติ มนุษย์ และบังบด” ที่.ต.คำพะอุง อ.โพธิ์ชัย /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817082129-

ร้อดเอ็ดวรรณกรรมนิทานท้องถิ่น”ถ้ำสินไซ ถ้ำสองมิติ มนุษย์ และบังบด” ที่.ต.คำพะอุง อ.โพธิ์ชัย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817082129-


PALANCHAI TV ชมรมสื่อออนไลน์ITถ้ำสินไชวรรณกรรมโบราณ/สมนึก-ดำเนิน;0817082129-

*วันนี้ 8 ส.ค.2562 พระป่าสายปฎิบัต ฉายาพระเตรียม จกฺกโร พรรษา ที่.11 พร้อมพระภิกษุอีก สองรูป แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำสินไซ บ้านโนนใหญ่ ต.คำพะอุง อ.โพธิ์ชัย และมหาสมจิต แดนขนบ ปธ.๕ อายุ 44 ปี ม.7 ต.บ้านคำพะอุง อ.โพธิ์ชัย นัดทีมงานสื่อมวลชนท้องถิ่น(D.J)วิทยุกระจายเสียง เข้าเที่ยวชมภายในถ้ำสินไซ ดินแดนลี้ลับ และศักดิ์สิทธิ์ สองมิติ มนุษย์ และบังบด,

**ชาวบ้านคำพะอุง 2 ท่าน (ขอสงวนนาม)จุดเทียนเเดินนำหน้าขบวน เทียนดับสัญญาณเตือนอากาศน้อยถอยกลับ ปากถ้ำ(ในรูป)กว้าง 30-50 ซ.ม.สููง 8-9 เมตรประมาณด้วยสายตา ความลึกและยาวของถ้ำชาวบ้านที่เคยเข้าไปจับค้างคาวบอกว่าจากปากถ้ำ 1 Km.จะพบสระน้ำอโณดาต มีบัวสวยงามมาก บริเวณสระอโนดาษจะมีเส้นทางมากมาย-วก-วน-ภายในถ้ำ พบถ้วย-ชาม-หน้าเก่ง เครื่องมือจับสัตว์โบาราณ.

***พระภิกษุเตรียม จกฺกโร.”ถ้ำสินไซ “เรื่องสังข์สินไซเป็นวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านในแถบกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำ โขง โดยเฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมลาวจากการเทศน์สินไซใบลาน ยาว ๔๐ ผูก เรื่องย่อ เจ้าเมืองนครปัญจาล มีน้องสาวรูปงามชื่อนางสุมุณฑา(ถ้ำสุมณฑา)ในเทือกเขาเดียวกันในเขตกาฬสินธ์ ยักษ์กุมภัณฑ์มาอุ้มเอานางไปยังเมืองอโนดาตเพื่อเป็นมเหสี เจ้าเมืองปัญจาลจึงให้บุตรนามว่าสีโห (หัวเป็นช้าง) เกิดในท้องเมียหลวง องค์สองศิลป์ชัย (เป็นคน) และสังข์ทอง (หอยสังข์) เกิดในท้องเมียน้อย ไปตามอากลับคืนมา หาโอกาสมาเที่ยวที่นี้จุดธูป 2 ดอก ตั้งสัจจะนะโยม……บังบดชอบมนุษย์มีสัจจะ

**** สินไซ มีธนูและดาบเป็นอาวุธ ยิงธนูไปตกถึงหน้าพญาครุฑในนครสิมพลี พญาครุฑจึงนำไพร่พลทั้งหลายมาถวายเครื่องบรรณาการพร้อมให้การอารักขา จากนั้นสินไซยิงธนูไปตกที่หน้าของพญานาค พญานาคก็นำไพร่พลมาถวายเครื่องบรรณนาการและเฝ้าอารักขา โดยครุฑอารักขากลางวัน ส่วนนาคอารักขากลางคืน สินไซมี”นางเจียงคำ”เป็นนางเมืย นางเจียงคำให้กินรีบริวารอยู่รับใช้สินไซห้าร้อยนาง …

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
ดำเนิน พรมไชยา-รองปธ./-ภาพ