จังหวัดเพชรบูรณ์ ห้างบิ๊กซีขายหมูเนื้อแดง ถูกสุด สุด

จังหวัดเพชรบูรณ์ ห้างบิ๊กซีขายหมูเนื้อแดง ถูกสุด สุด

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาเนื้อสุกรชำแหละตามสถานที่ต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนื้อสุกรชำแหละในท้องตลาดมีราคาจำหน่ายปรับสูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณสุกรที่มีชีวิตลดลง จึงทำให้เนื้อสุกรชำแหละมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทำห้างสรรพสินค้า ทั้งค้าปลีก

และค้าส่งขนาดใหญ่ ปรับขึ้นราคาตามสถานการณ์กลไกทางการตลาด จากการสำรวจในครั้งนี้พบว่ามีห้างบิ๊กซี จำหน่ายหมูเนื้อแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ 132 บาท ในขณะที่ห้างเทสโก้โลตัส หมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 165 บาท ส่วนห้างแม็คโคร ราคาหมูเนื้อแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ 175 บาท และในส่วนของร้าน Shop ทั่วไปที่จำหน่ายหมูของบริษัทผู้ค้า มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 140 – 170 บาท

ข่าว-ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์//เพชรบูรณ์