กาฬสินธุ์รวมพลังคนใจบุญสมทบทุนมอบสิ่งของช่วยโรงพยาบาล

กาฬสินธุ์รวมพลังคนใจบุญสมทบทุนมอบสิ่งของช่วยโรงพยาบาล

ชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสดและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อประหยัดงบประมาณทางราชการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาล ในโอกาสครบรอบ 90 ปี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ที่ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะ และคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยนางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม, ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์, ดร.สุมาลี ใจยสิทธิ์ นางทองสมุทร เล็กเอกรัตน์, ดร.อัจฉรา พรสีมา, นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ พร้อมคณะ ร่วมกันมอบเงินสด ผ้าห่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และตัวแทนผู้ป่วยใน เป็นตัวแทนรับมอบ
นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 90 ปีโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในปี 2565 เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาล เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และประหยัดงบประมาณของทางราชการ ในการจัดซื้อผ้าห่ม ตลอดจนอาหารแห้ง น้ำดื่ม ให้กับบุคลากร และผู้ป่วยใน จึงได้ร่วมกับกรรมการ สมาชิก ชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์

และกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในการจัดหาสิ่งของมามอบให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในครั้งนี้
ด้านนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นโรงพยาบาลประจำ จ.กาฬสินธุ์ แต่ละวันมีผู้ป่วย คนไข้ มารับบริการ รวมทั้งผู้ป่วยที่ส่งตัวจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ เข้ารับการบำบัดรักษาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีภารกิจเพิ่มขึ้นในการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทุกฝ่าย ต่างทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการให้บริการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ที่มาใช้บริการด้านสุขภาพ และบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์อย่างเสมอภาคกัน
“อย่างไรก็ตาม ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสดและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นการรวมพลังคนใจบุญจากทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ถือว่าทุกคนร่วมเป็นเจ้าของโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ และสิ่งของที่ได้รับบริจาค ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงพยาบาล และประชาชนที่เข้ารับบริการต่อไป” นายแพทย์ประมวลกล่าว