ด่วน ร้อยเอ็ดประสานปภ.จ.อบจ.รอ.ทต.ร่วมลงพื้นที่ขุดลอกลำน้ำชีแห้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำปะปาเพื่อใช้อุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนบ้านงิ้ว หมู่ที่ 5,6 ตำบลธงธานีพร้อมให้เขื่อนลำปาวปล่อยน้ำรอทำฝนหลวง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-คณะกรรมการ/0817082129-

ด่วน ร้อยเอ็ดประสานปภ.จ.อบจ.รอ.ทต.ร่วมลงพื้นที่ขุดลอกลำน้ำชีแห้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำปะปาเพื่อใช้อุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนบ้านงิ้ว หมู่ที่ 5,6 ตำบลธงธานีพร้อมให้เขื่อนลำปาวปล่อยน้ำรอทำฝนหลวง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-คณะกรรมการ/0817082129-

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะประกอบด้วยนายคมเพชร สีดามาตย์ ผู้แทน ปภ.จว.รอ. นายปรีดา ลาจ้อย ผอ.กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด นายกรกกฎ บุญญามิ่ง ปลัดอาวุโสอำเภอธวัชบุรี นายอุ่น เพ็งพิพาทและนายวิชัย สีกองเสน รองนายกเทศมนตรีธงธานี นายจักรกฤษ ไวนิยมพงษ์ สมาชิกสภา อบจ.รอ.

ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนการน้ำดิบในลำน้ำชีสำหรับผลิตน้ำปะปาเพื่อใช้อุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนบ้านงิ้ว หมู่ที่ 5,6 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 11.00 น. ผู้นำชุมชนพร้อมราษฎรในพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 5,6 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ได้เข้าขอความช่วยเหลือ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาฝนทิ้งช่วง และน้ำในลำน้ำชีแห้งขอด ทำให้ขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตปะปา เพื่ออุปโภค-บริโภค ขอให้หน่วยงานรัฐเข้าไปช่วยเหลือ

โดยประชุมร่วมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อสรุปดังนี้
1. จังหวัดจะประสานขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนำรถแบ็คโฮว์เข้าไปขุดลอกร่องน้ำนำนำไปผลิตน้ำปะปา
2. สำนักงาน ปภ.รอ. เตรียมการสนับสนุนในการแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎร
3. จังหวัดมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ในการขอทำฝนหลวง
4. สำนักงาน ปภ.รอ.ประสานขอรับการสนับสนุนน้ำจากเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

วันนี้9กค63 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.รอ. พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำปะปา ให้กับพี่น้องประชาชน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 5,6 ตำบลธงธานี

โดยได้นำรถแบ็คโฮว์ เข้าไปขุดร่องน้ำลำน้ำชีเพื่อชักน้ำระยะทางประมาณ 300 เมตร นำน้ำดิบไปลงบ่อสูบน้ำผลิตน้ำปะปาของหมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยกันวางแนวท่อ

ในการนี้ รอง ผวจ.รอ.ได้มอบเครื่องดื่มเป็นกำลังให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่มาช่วยงาน พร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน รวมถึงแจ้งประชาชนว่าจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสานเขื่อนลำปาวปล่อยน้ำเพิ่มจากเดิม 4.19 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 4.80 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยน้ำจะใช้เวลาเดินทาง 1 วันเพื่อช่วยแก้ปัญหาในช่วงนี้และจังหวัดได้ประสานการทำฝนหลวงเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านพึงพอใจที่หน่วยงานของรัฐเข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คณะกรรมการ/0817082129-