ร้อยเอ็ดเลิศบุศย์รองผู้ว่าฯลงพื้นที่สำรวจ”สุสานหอย”กลายเป็นหินที่่ ต.คำพะอุง อ.โพธิ์ชัยเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern-bopit/0817082129-

ร้อยเอ็ดเลิศบุศย์รองผู้ว่าฯลงพื้นที่สำรวจ”สุสานหอย”กลายเป็นหินที่่ ต.คำพะอุง อ.โพธิ์ชัยเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern-bopit/0817082129-


ร้อยเอ็ดส่งเสริมฟอสซิลหอยพันปีท่องเที่ยวชุมชนที่คำพะอุงอ.โพธิ์ชัย โดย เลิศบุศย์ รอง.ผวจ.รอ.ททีมงาน ชสอท.รายงาน-0817082129-

*วันนี้ 8 ก.ค.2562 เวลา 10.00 น.ณ.เทศบาลตำบลคำพะอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานประชุมปรึกษาหารือกับนายอำเภอโพธิ์ชัย ผู้บริหารเทศบาลตำบลคำพะอุง/กำนัน/ ผญบ./เรื่องการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวตำบลคำพะอุง ภาคบ่ายลงพื้นที่สำรวจสุสานหอยบนภูกุ้มข้าวจากนั้นเยี่ยมชมไร่อินทผาลัมของนายวัลลภ บุตรวะลา

**สืบเนื่องจากชาวบ้านภูเขาทอง ต.คำพะอุง อ.โพธิ์ชัย พบซากฟอสซิลสุสานหอย ขณะกำลังปฎิสังขรณ์ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ ภูกุ้มข้าว ย้อนหลังไปหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรู้พร้อมประสานไปยังอำเภอ และจังหวัด เพื่อออกมาตรวจสอบเพื่อที่จะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

***นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-ประสานงานกับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ท่องเที่ยวโดยชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น ท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.MOITC:/สมนึก-ดำเนิน-บพิตร/0817082129 -รายงาน