จ.ราชบุรี/อัยการภาค 7 มอบเครื่องมือแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชน.

จ.ราชบุรี/อัยการภาค 7 มอบเครื่องมือแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชน.

สำนักงานอัยการภาค 7 นำเงินรายได้จากการจัดสร้างรูปเหมือนพระไพศรพณ์ ท้าวเวสสุวรรณ มาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 2เครื่อง มูลค่า 136,000 บาท มอบให้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ
เมื่อวันที่9ก.พ.2564 ที่ห้องประชุมยกกระบัตรเมืองราชบุรี อาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 4 ท่าน เฉลิมพันธ์ ประทีปถิ่นทอง อธิบดีอัยการภาค 7 เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนสักการะรูปเหมือนพระไพศรพณ์ และถวายพวงมาลัยดอกดาวเรือง เพื่อประกอบพิธีมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี โดยท่าน อภิชาติ ต่อดำรงค์ รองอธิบดีอัยการภาค 7 รายงานว่า ตามที่สำนักงานอัยการภาค 7 ได้ดำเนินการจัดสร้างรูปเหมือนพระไพศรพณ์ ท้าวเวสสุวรรณ เมื่อปี พ.ศ. 2563 อันเป็นสัญลักษณ์ที่เคารพ สักการะ ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด โด ยโครงการจัดสร้างพระไพศรพณ์ นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำมาจำหน่าย ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เช่าบูชา เพื่อนำเงินรายได้ มาจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล หรือ โรงพยาบาล ซึ่งยังไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ และอำนวยประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงาน
ในการนี้ สำนักงานอัยการภาค 7 ได้เล็งเห็นแล้วว่า ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ จึงได้นำเงินรายได้จากการจัดสร้างตามโครงการดังกล่าว มาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 136,000 บาท เพื่อมอบให้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี โดยมีนายแพทย์ พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีพร้อมด้วย นายแพทย์ ธนะบุญ ประสานนาม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์สืบไป
ในโอกาสนี้ อธิบดีอัยการภาค 7 ยังได้มอบเหรียญพระไพศรพณ์ ท้าวเวสสุวรรณ และผ้ายันต์ ที่ดำเนินการจัดสร้างขึ้น ให้กับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลฯ ตลอดจนผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นของที่ระลึก และนำไปกราบไหว้ บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน