จ.ราชบุรี/กอ.รมน.จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวสถานผู้ประกอบการลงทะเบียนให้ถูกต้อง

จ.ราชบุรี/กอ.รมน.จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวสถานผู้ประกอบการลงทะเบียนให้ถูกต้อง

วันที่ 9 ก.พ.64 เวลา 10.00 น
พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ พ.ท.จักรกฤษ กาญจนฤทธิ์ หน.ชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. นำพี่ราช (มาสคอต) ลงพื้นที่ สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว ใน เขต อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสร้างการรับรู้ การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผ่านระบบออนไลน์ และ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid -19)

ในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่/คำสั่งจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 21 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)/ *โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเรื่องการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ การเว้นระยะห่างจากผู้อื่นในระยะ 2 ม.เสมอ และ*การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน